Prisbelönt samarbete ger långsiktig kunskap

MALMÖ Att kunna bedöma om den information man hittar är trovärdig eller inte, kanske kan vara skillnaden mellan att våga pröva något nytt eller fortsätta i gamla spår. På Malmö högskola har samarbetet mellan en lärare på tandteknikerutbildningen och en bibliotekarie skapat bättre förutsättningar för långsiktig kunskap.

Sedan en tid tillbaka jobbar man på odontologiska fakulteten på Malmö högskola med problembaserad lärande. Det betyder att studenterna får utgå från givna fall. Tanken är att de ska reflektera och hitta svar på olika frågeställningar som fallen tar upp. Det kan handla om att studenterna får fundera kring huruvida slutsatserna i några artiklar om en viss typ av rehabilitering, är generella. Funderingar som tangerar aspekter kring källkritik och informationssökning.

– Vem är expert på detta? För mig var det självklart och jag gick ner till biblioteket, säger Evaggelia Papia, ämneslärare på Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola.

Nu har man ett samarbete mellan tandteknikerutbildningen som innebär att Evaggelia Papia tillsammans med bibliotekarien Madeleine du Toit planerar upplägget för de basgruppsfall som utgör stommen i det problembaserade lärandet.

– Tidigare har studenterna fått en introduktion till biblioteket under sin första termin, en slags allmän orientering i vilka resurser som finns att tillgå och hur man söker information. Vi upptäckte att studenterna hade glömt mycket när de kom tillbaka och skulle göra sina fördjupningsarbeten, säger Madeleine du Toit.

Läraren Evaggelia Papia och bibliotekarien Madeleine du Toit har ett nära samarbete på tandteknikerutbildningen vid Malmö högskola. Det är studenternas frågor som är fokus i undervisningen.

Studenterna styr

Under första terminen jobbar studenterna med 14 basgruppsfall. Varje fall rör sig inom ett specifikt ämne, som återkommer som fördjupning under utbildningens gång. Vid slutet av varje termin tenteras ämneskunskaperna, såväl som kunskaperna kring sökstrategier, analys av vetenskaplighet och källkritiska aspekter.
 Även om det i slutändan är Evaggelia som rättar svaren på tentan, så är Madeleine med från början och möter studenterna redan när de får sitt fall.

– Jag sitter med och kan höra hur de resonerar. Jag sitter som flugan på väggen och låter sedan frågorna styra innehållet i undervisningen, berättar Madeleine.

Att vara en integrerad del av undervisningen är också något som utvecklat Madeleine i hennes yrkesroll. Istället för att ha allt förberett och köra en strikt katederundervisning, får hon i högre grad utgå från studenternas frågor och infallsvinklar kring det specifika fallet.

– Jag kunde inte ha det gamla i det nya. Det är alltid tryggt att kunna köra sin powerpoint och prata om databaser. Men det har varit en upplevelse att istället ta avstamp i deras frågor vid undervisningstillfället. Varför kan man inte hitta artiklarna på Google? Det handlar om att möta studenterna. Det händer mycket med rollen. Det är en verklig utmaning och en häftig känsla att inte veta vad som kommer hända från början, säger Madeleine du Toit.

Pedagogiskt pris

Samarbetet har också visat sig vara uppskattat av studenterna. Inför Malmö högskolas årshögtid i oktober förra året hade studenterna nominerat över 100 av sina favoritlärare. Evaggelia och Madeleine var två av tre som fick ta emot en pedagogisk utmärkelse. Att det är en förhållandevis liten skola och att det finns en slags naturlig närhet, är faktorer som påverkar förutsättningarna för ett bra samarbete. Samtidigt måste det också finnas en öppenhet för att ta tillvara olika kompetenser.

– Det blir roligare och mer stimulerande. Man plockar guldkornen bland resurserna omkring sig. Ibland kan jag tänka: Är det inte självklart? Madeleine är duktig på informationssökning och jag på odontologi. Vi är två som möts i en helhet. Det blir fler infallsvinklar och en bättre undervisning, säger Evaggelia Papia.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet