Biblioteksansvarig säger upp sig i protest

HJO Nyligen beslutade Kommunfullmäktige i Hjo att inte kompensera för den personal som hittills funnits på biblioteket med stöd från arbetsförmedlingen. För biblioteksansvarige Claes Chöler blev detta en utlösande orsak till att säga upp sig.

– Biblioteket har varit underbemannat i flera år och detta beslut innebär ytterligare en nedskärning på 0.25%. Jag har försökt påverka politikerna i flera år utan att lyckas och jag ser detta som ett personligt misslyckande.

Biblioteket i Hjo tillhör ett av de mindre biblioteken i Sverige med 60 000 besökare per år i en kommun med 9 000 invånare. De senaste åren har personalstyrkan på 2,75 anställda förstärkts med stöd från Arbetsförmedlingen med en person på 0,25 %. Det är denna person som nu försvinner och som inte ersätts.

– I praktiken återgår vi till grundbemanning som jag i flera år försökt förändra med bland annat en förstärkning med en heltids barnbibliotekarie. Vi är den kommun i Sverige som har minst antal anställda i förhållande till kommunstorlek, säger Claes Chöler. Vi har ändå försökt hålla öppet 33 timmar i veckan och detta sliter i längden på en begränsad personalstyrka. Konsekvenserna av veckans beslut blir begränsade öppettider.

Claes Schöler säger att han inte är bitter men att han inte längre vill arbeta under dessa villkor.

– Vi är för få, säger han och hoppas att hans uppsägning ska föra något gott med sig, att det händer något med personalsituationen på biblioteket i Hjo.

Liten satsning

När den regionala biblioteksplanen skulle göras var bland annat Hjo kommun remissinstans. Det visade sig då att Hjo kommun är den kommun i Västra Götaland som satsar minst på sitt bibliotek. Marie-Louise Fahlström Lindblad, Kultur och fritidschef i Hjo, menar att kultur- och biblioteksfrågor lätt drunknar i annat och att förståelsen för frågan kanske inte är så stor.

– Hjo har en annorlunda organisation med en ensam verksamhetschef med massor av verksamhet under sig, säger hon. Vi har uppvaktat politikerna tillsammans, Claes och jag, men inte fått någon motivering till beslutet.

Marie-Louise bekräftar att konsekvenserna av beslutet kommer att bli minskade öppettider vardagar och kanske stängda helger.

– Vi har redan lägst bemanning bland Sveriges bibliotek och kan inte pressa personalen mer. Vi har ett fint, välbesökt bibliotek och vi är väldigt ledsna allihop. Det enda jag kan göra är att beklaga och hoppas att Claes beslut leder till något bra.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet