Jubilerande mötesplats med sikte på framtiden

BORÅS Hundrafemtio anmälda och ett hundratal studenter på det. Det var god uppslutning och en uppskattad blandning av programpunkter på årets upplaga av Mötesplats inför framtiden i Borås, som firar 10-årsjubileum.
– Nu funderar vi på hur vi kan bli ännu bättre i framtiden, säger Margareta Lundberg Rodin, prefekt på BHS.

Det är en glad Margareta Lundberg Rodin som pustar ut tillsammans med Britt-Inger Lindqvist på Borås

Inger Eide Jensen hoppas på större politiskt intresse för biblioteken och på många kloka remissvar på sitt förslag till revidering av bibiotekslagen.

Inger Eide Jensen hoppas på större politiskt intresse för biblioteken och på många kloka remissvar på sitt förslag till revidering av bibiotekslagen.

stadsbibliotek efter att Inger Eide Jensen avslutat Mötesplatskonferensens sista föredrag på torsdagseftermiddagen.

De är båda nöjda med årets Mötesplats. Särskilt bra tycker att blandningen av seminarier för och om folk- och högskolebibliotek lyckades.

– Vi har fått många positiva kommentarer från deltagare som tyckte att de fick ut mycket av föreläsningar från en annan nisch än sin egen. Vi har ju mycket gemensamt och kan lära av varandra på många områden och det är ett av syftena, säger Britt-Inger Lindqvist.

Barnspåret på Mötesplats har blivit tydligare med åren, och det är meningen att det ska utvecklas ytterligare.

– Det finns ett väldigt stort intresse för barnfrågorna. Medvetenheten bland barnbibliotekarier har blivit större, säger Margareta och Britt-Inger.

Det är en spännande tid i biblioteksvärlden, och ämnen för programpunkter saknas definitivt inte. Arrangörerna skickar ut en utvärdering per mail, med en enkät om vad deltagarna vill se mer av i framtiden.

– En av utgångspunkterna när Mötesplats startade för tio år sedan var den kommande generationsväxlingen. Nu står vi inför stora pensionsavgångar inom 2-3 år på de flesta bibliotek. Även på Bibiotekshögskolan byts lärarna ut. Det innebär att en ny generation kommer in. Det hoppas vi ska avspeglas i frågorna som tas upp här på Mötesplats, säger Britt-Inger Lindqvist.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet