Barnkonventionen på de nationella minoritetsspråken

Nu finns barnkonventionen översatt till de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Den har också skrivits om i en särskild variant för barn och ungdomar, både på svenska och på minoritetsspråken, samt gjorts tillgänglig på teckenspråk.

– Det är oerhört viktigt att alla barn får möjlighet att känna till sina rättigheter. Därför måste barnkonventionen finnas tillgänglig för olika typer av behov och skriven så barn kan förstå, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Drygt 5000 grundskolor får del av barnkonventionen för barn och unga via affischer som Barnombudsmannen skickar ut. Även berörda myndigheter och intresseorganisationer ska få del av materialet.

Beställ affischer och annat material på www.barnombudsmannen.se

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet