Botkyrka internationella bokmässa 2011

Håll kalendern fri för 5-7 maj då Hallunda bibliotek i Botkyrka kommun arrangerar en internationell bokmässa. Mässan vänder sig till alla som jobbar med mångspråk på olika sätt och de tre dagarna är fristående från varandra med fokus på olika målgrupper.

De tre dagarna innehåller allt från författarpresentationer, djupseminarier till olika workshops och bokbord med små och stora bok- och tidskriftsförlag.

– Man kan till exempel välja en föreläsning med Jonas Hassen Khemiri under rubriken Vem äger det svenska språket, eller ett seminarium om Sveriges nationella minoritetsspråk med Joacim Hansson. Det kommer att finnas något intressant för alla och vi vill att bokmässan ska vara mångfacetterad, säger Pethra Öster, projektledare och bibliotekarie på Hallunda bibliotek.och avslöjar att Johanna Koljonen kommer att vara konferencier under seminariedagen.

Bokmässan arrangeras av biblioteken i Botkyrka kommun med stöd av Statens Kulturråd och Pethra hoppas att bokmässan ska bli ett återkommande arrangemang vartannat år.

– Detta är något många har väntat på och det finns ett otroligt intresse redan nu.

Mer information finns på

www.botkyrka.se/bib

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet