Botkyrkas internationella bibliotek

Det är inte tänkt att Botkyrkas internationella bibliotek ska utmana Internationella biblioteket i Stockholm, det är möjligen en lek med ord och en hyllning. Botkyrkas internationella bibliotek riktar sig till Botkyrkas egna mångspråkiga invånare.

Biblioteket i Hallunda ska renoveras och samtidigt passar man på att spetsa till verksamheten och förändra både rum och innehåll.

– Vi har fått utvecklingsstöd från Svensk Biblioteksförening och vi kallar projektet Öppen scen för det fria ordet, säger bibliotekschef Margareta Berg.

– Vi vill tydliggöra i rummet att detta är ett bibliotek som vänder sig till människor med flera språk, tillägger enhetschef Ika Jorum.

Plats för öppen debatt

För att förverkliga idén om att biblioteket ska vara en samlingspunkt och ett samhällsnära bibliotek i den internationella kommunen, låter man en öppen scen bli en framträdande punkt.

– Vi vill bygga en mötesplats för Hallunda som kommundel, säger Margareta och berättar att biblioteket vid två tillfällen under hösten redan har provat sin öppna scen. På en öppen plats mitt i biblioteket hade de i oktober en öppnings- och introduktionsscen med två författare, några veckor senare hade scenen ett debattinriktat program.

– Debattprogrammet handlade om Palestinafrågan och var ett initiativ från besökare, berättar Ika. Och det är precis så vi hoppas att det ska fungera. Biblioteket ska inte arrangera allt, vi ska skapa möjligheter för dem biblioteket är till för.

Margareta håller med och påpekar att ambitionen är att öka delaktigheten och skapa möjligheter för de som bor i området att nå ut med det man vill debattera, har skrivit eller vill berätta.

– Vi har lokalen, de står för programmet.

Resursbibliotek

Biblioteken i Botkyrka kommun har olika inriktningar och biblioteket i Hallunda är sedan länge kommunens resursbibliotek när det gäller litteratur på olika språk. Trots stora mediebestånd har utlåningen av internationella medier varit relativt låg. Bland annat detta faktum är anledning till att man nu vässar verksamheten, bygger om lokalen och ändrar arbetssätt.

– Vi kommer att bygga om så att vi lyfter fram vårt mångspråkiga bestånd, berättar Ika. Men, fortsätter hon, det handlar också om att vi försvarar vår roll som folkbibliotek i det internationella Borkyrka och att vi lyfter fram mångspråkighet som en stor resurs. Det handlar om att vi vill bidra till ökad självkänsla genom att det finns ett värde i att vara flerspråkig.

Både Margareta och Ika pratar om att ta vara på de kvaliteter som finns men samtidigt hitta nya former. Det handlar om att forma de publika ytorna så att besökaren hittar, men det handlar också om arbetsprocessen, om vilka böcker biblioteket ska erbjuda och om att våga ta diskussionen om vilken betydelse biblioteket ska ha i området.

– Rent konkret är vi mer ute på golvet och försöker knyta kontakter. Mycket handlar om samtal och möten och bygga nätverk, säger Ika.

– Detta arbetssätt kommer vi att skärpa ytterligare, säger Margareta och betonar att mycket arbete kommer att bygga på föreningskontakter och andra grupperingar.

– Att få fler att komma till biblioteket är ju inget som sker över en natt. Det är något vi får bygga upp successivt liksom en ny arbetsmodell får växa fram. Vi hoppas att fler ska upptäcka Botkyrka internationella bibliotek och vår öppna scen för det fria ordet. För det behöver ju inte vara biblioteket som arrangerar jämt. Använd vår lokal! Vi har publiken!

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet