Det interkulturella samhället lyfts fram i ny kurs på BHS

Till hösten ger Bibliotekshögskolan i Borås en ny valbar kurs på grundnivå – Biblioteket i det interkulturella samhället.

Kursen handlar om hur biblioteken kan arbeta för att möta behoven hos nya användargrupper i vårt samhälle. Studenterna kommer att studera vad det mång- eller interkulturella samhället är och vad det ställer för krav på biblioteket. Begrepp som etnicitet, ålder, genus, kultur och klass är centrala i kursplanen.

– Det är viktigt att peka på hur komplexa och heterogena de olika grupper är, som man ofta pratar om, som ”invandrare”, ”äldre” eller ”ungdomar”. Två personer med olika klassbakgrund och ålder har ju inte samma behov, bara för att de kommer från samma land till exempel, säger Katarina Michnik, en av de kursansvariga.

Kursen vänder sig främst till yrkesverksamma bibliotekarier, men är öppen även för andra intresserade. Under kursens gång varvas teori med mer praktiska moment där studenterna bland annat får granska aktuella exempel på arbete med mångkulturell prägel ute på bibliotek.

– Biblioteken har en viktig demokratisk funktion, och det är viktigt att de som jobbar där kan ge en så bra hjälp som möjligt till dem som kommer dit. För att kunna göra det behöver de kunskaper om vilka skilda och mångsidiga behov som finns i användargrupperna, behov som också förändras över tid, säger Katarina Michnik.

Det finns 30 platser till kursen som går på distans, halvfart och omfattar 7,5 högskolepoäng.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet