Nytt nätverk för mångspråkiga bibliotek

Ett nytt nätverk har bildats inom Svensk Biblioteksförening, ”Svensk Biblioteksförenings nätverk för bibliotekets roll i mångspråkiga områden”. Tanken med nätverket är att bibliotek i liknande mångspråkiga områden runt om i landet ska få en ökad kontakt. Bakgrunden är de speciella utmaningar och höga krav som ställs på bibliotekspersonalen i mångspråkiga områden, där kundernas behov, bakgrund, ålder och språk varierar.

Kontaktperson för nätverket är Sara Bengtsson på Gottsundabiblioteket i Uppsala.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se