Sociala medier, e-böcker och Olika syn på saken

 VISBY Många hade velat kunna klona sig den andra dagen på Biblioteksdagarna i Visby. De deltagare som inte valt att åka på studiebesök utanför Visby, fick helt enkelt efter två inledande gemensamma föreläsningar på morgonen välja mellan parallella seminarier under resten av dagen.

Den morgontidige kunde lyssna till den engelska professorn David Nicholas och den svenska författaren och historikern Rasmus Fleischer. Den senare pratade bland annat om en rad sociala mediers betydelse för revolten i arabvärlden.

– I Arabvärlden är caféerna ett media av tradition, men endast männens media. De nya sociala medierna öppnar upp för kvinnor och unga. Men det är inte bara positivt, det öppnar också nya möjligheter för övervakning och kontroll.

Olika syn

Efter förmiddagens kaffepaus var det dags för dagens första val som för Framsidan innebar en presentation av Svensk Biblioteksförenings utredning Olika syn på saken.

SKOP har på uppdrag av Svensk Biblioteksförening sammanställt frågor till 800 biblioteks- och icke biblioteksanvändare, samt till 100 biblioteksanställda. Resultatet blev inte helt oväntat att användarna föredrog ett mer ”traditionellt” bibliotek.

– Enligt de tillfrågade användarna är det viktigt att personalen på biblioteket har ett trevligt bemötande och är kunnig. Bibliotekets

Anna Kåing Wagman

 utbud ska bestå av och nya och populära böcker, däremot hamnar film och spel långt ner på listan, berättar Anna Kåring Wagman, utredare på Svensk Biblioteksförening och förtydligar genom att visa ett diagram där det syns tydligt att tvärtemot användarna tyckte personalen att biblioteket ska fungera som mötesplats och att personalen rankar en bra webbplats betydligt högre än användarna.

– Det mest förvånande i undersökningen var att det var gruppen 75-84 år som tyckte att en spännande och stimulerande biblioteksmiljö var viktigast, säger Anna och får salongen att skratta.

– Det är tydligt att det finns ett glapp mellan personal och användare så åt vilket håll ska vi gå, funderar Anna.

Forskning och praktik

I aulan inne på Almedalens bibliotek samlades ett tiotal personer för att lyssna på Kultur i Väst och Bibliotekshögskolan i Borås, BHS, när de berättade om sitt samarbete. Gunnar Südow, konsulent litteratur från Kultur i Väst, berättar att anledningen till samarbetet är att de båda sett ett glapp mellan forskning och praktik. Detta, fyller Eva Fred konsulent litteratur barn- och unga Kultur i Väst i, gjorde att det bildades nätverk och ett samarbete mellan BHS och Kultur i Väst inleddes.

– Konkret har Kultur i Väst under våren vid något tillfälle arrangerat Forskning och Fika där forskare på ett trevligt sätt fått presentera sin forskning. Vi kommer också att ha gemensamt seminarium på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september.

– Och, tillägger Margareta Lundin, vi hoppas att BHS förhoppningsvis öppnar upp för fler att ta del av våra forskningskonferenser.

E-böcker och saffranspannkaka

Framåt eftermiddagen tog en panel plats i stora kongresshallen för att diskutera e-boken. Panelen bestod av representanter från bibliotek, KB och Elib. Förvånande snabbt kom diskussionen att handla om pengar och om förlagens och bibliotekens roll i distributionskedjan. Diskussionen gick runt och trots många frågor och inga svar, var panelen ändå överens om att en lösning på e-boksfrågan  kommer och att de alla kommer att vara med när det är dags.

En lång dag avslutades med buffé, saffranspannkaka och dans på Wisby Strand. Långa köer till trots var det idel glada miner och nöjda konferensdeltagare som avslutade denna dag två av Biblioteksdagarna 2011.

FAKTA

Läs mer om Forskning och Fika här på framsidan.net

Rapporten Olika syn på saken hittar du på www.biblioteksforeningen.org

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet