3 frågor – Christer Nylander

Bild på Christer Nylander

Christer Nylander Riksdagsledamot (fp) och vice ordförande i Kulturutskottet. Foto: Peter Knutson

Vi hör ofta alarmerande rapporter om att alltför många ungdomar lämnar grund- och gymnasieskola utan godkända betyg. Vad händer med dessa ungdomar? Kan biblioteken göra något?

Sverige har hög ungdomsarbetslöshet om man jämför med andra länder. En huvudförklaring till detta är att så många lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Det är viktigt att satsa tidigt, men också att utvärdera tidigt så att man kan sätta in rätt hjälp. Allra viktigast är att se till så att unga människor lär sig läsa ordentligt så tidigt som möjligt. Här har skolan, skolbiblioteken och biblioteken en avgörande roll. Kan man inte läsa ordentligt får man väldigt svårt också i andra ämnen. Läsfrämjande arbete som förmår få unga människor att fångas av berättelser som både ger ökad läsförmåga och ökad kunskap på andra sätt är viktiga. Regeringen tillsätter nu, efter ett förslag från Folkpartiet, en bokutredning som ska studera hur läsfrämjande satsningar kan bli mer effektiva och lyckade.

En del forskning säger att framtidens kompetens inte bara består av grundkunskaper. Hur ser du på kulturens och bibliotekens roll i ett sådant sammanhang?

Kulturen handlar på många sätt om kunskap. Jag brukar säga att kulturpolitiken är en kunskapspolitik på ett bredare och mer grundläggande plan. Det är ofta skickliga konstnärer som ser nya fenomen först och som berättar om dem för oss andra. Kulturen kan också få oss att förstå saker och sammanhang som vi annars inte hade förstått. Litteraturen är en viktig del i detta, men också andra konstformer.

I vår globaliserade värld är det viktigt att skolan följer samhällsutvecklingen. Vilken funktion kommer skolbiblioteken att ha i en sådan utveckling?

Skolbiblioteken kommer att spela en allt viktigare roll. Det är därför vi nu skärper kraven i skollagen. Men för att ta vara på potentialen är det viktigt att biblioteken är väl utrustade vilket naturligtvis inkluderar kompetent personal. Det handlar om att det bör finnas både ett kvalificerat utbud av böcker och annan media. Det kan vara utbildad bibliotekarie, svensklärare et cetera.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet