Bibliotek för vanligt folk

ÅRHUS/HANGZHOU Bibliotek som är öppna för alla medborgare, en självklarhet i väst, är fortfarande något nytt i Kina. När Chu Shuqing, chef för folkbiblioteket i Hangzhou, välkomnade tiggare och hemlösa i biblioteket, väckte det stor uppmärksamhet. 

Bibliotek har enligt tradition i Kina varit förbehållet en högre och utbildad klass. Men inspirerad av en resa till USA inledde Chu Shuqing arbetet att bygga upp ett folkbibliotek i Hangzhou. Stadens nya bibliotek, som när det öppnade 2008 var Kinas första helt avgiftsfria bibliotek, har idag cirka 6000 besökare per dag, 12 000 på helgerna.

Chu Shuqing, chef för folkbiblioteket i Hangzhou i Kina.

Chu Shuqing, chef för folkbiblioteket i Hangzhou i Kina.

– Vi vill att biblioteket ska vara ett stort läsrum, där alla stadens invånare kan studera och slappna av på sin fritid, säger Chu

Shuqing när han inleder andra konferensdagen på Next Library 2011 i Århus.

Han kan bara några ord engelska, så hela föredraget tolkas. Han visar bilder från biblioteket – en modern byggnad med stora blanka ytor, tjocka mattor och stora sammetsfåtöljer med antimakasser och rejäla trämöbler. En av de stora bokhyllorna är speciell, berättar Chu Shuqing. Där lämnar besökarna sina egna böcker och kan istället ta med en annan hem. Ett slags bokbytarsystem i bibliotekets lokaler. Ett helt rum med modern ljudutrustning och beige fåtöljer i rad som på en biograf är till för ”music appreciation”, och där lyssnar man på musik tillsammans med andra besökare.

Inga hårda trästolar i läsrummen på folkbiblioteket i Hangzhou.

Inga hårda trästolar i läsrummen på folkbiblioteket i Hangzhou.

– Där kan både partimedlemmar och vanligt folk njuta av klassisk musik, berättar Chu Shuqing, och låter förstå att det är ovanligt.

Just att alla är välkomna till biblioteket är något som fått kritik i landet. Nyligen väckte biblioteket stor uppmärksamhet när Chu Shuqing öppet gick ut och försvarade bibliotekets beslut att välkomna även tiggare och hemlösa att komma och läsa i lokalerna.

–Vi kan inte avvisa tiggare, men ni har möjligheten att gå därifrån, sade jag till kritikerna, säger Chu Shuqing.

Hans uttalande spreds i media och satte Hangzhous folkbibliotek på kartan som en ovanligt öppen och rättvis institution.

Biblioteket i Hangzhou jobbar mycket med olika former av gratisaktiviteter i bibliotekets lokaler. Chu Shuqing visar bilder på sånguppträdanden, kalligrafigrupper, föreläsningar och konserter. Folkbiblioteket har flera filialer och olika specialbibliotek – som schackbibliotek och musikbibliotek, allt för att uppmuntra invånarnas egna intressen och få fler att använda sig av dess tjänster. Man jobbar också med att minska den digitala klyftan mellan i regionen, bland annat genom att skicka ut datorer till människor på landsbygden, så att de kan ta del av internet och bibliotekets olika informationskällor. Biblioteket stödjer också utveckling av andra folkbibliotek i landet.

– Vi ser varje bibliotek som en del av en kropp. Det måste fungera överallt för att det ska vara bra. Vårt bibliotek har en skyldighet att hjälpa de mindre utvecklade biblioteken.

Folkbiblioteket i Hangzhou har blivit en förebild för bibliotek i Kina och det finns en stor vilja att bygga upp liknande verksamheter, även om resurserna ibland saknas. Chu Shuqing berättar hur rörd han blev av ett bibliotek där de 13 anställda beslutade sig för att använda tre månadslöner var för att köpa böcker.

Chu Shuqing tror att bibliotek är viktigare än någonsin i dagens Kina och hoppas att folkbiblioteksidén sprider sig.

Han visar en bild på en skylt som är vanlig utanför biblioteken i Kina och som säger att man endast är välkommen om man är prydligt klädd. På nästa bild har skylten försetts med ett rött kryss.

– Nu säger vi nej till sådana här skyltar. Vårt mål är att alla, oavsett status eller grupptillhörighet, ska vara välkomna på biblioteken, säger Chu Shuqing som får konferensens längsta applåd.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet