Kort och gott – Bemötande på bibliotek

Bemötande på bibliotek är ett forum för de som är intresserade av bemötandefrågor inom framförallt biblioteksområdet. Det är Kungliga Biblioteket som efter sina utbildningar av handledare i kundanpassat och situationsanpassat bemötande nu skapar en mötesplats för de som är intresserade att arbeta vidare med bemötandefrågor. Adressen är: https://sites.google.com/site/bemoetande

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se