Kort och gott – Ökad fokus på litteraturen

I mars tillsatte regeringen en ny kommitté med uppdrag att lämna förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas och att identifiera trender som kan påverka litteraturen i framtiden. Kommittén kommer att titta på olika områden där litteraturens ställning i skolan och bibliotekens roll för att främja läsning och spridning av kvalitetslitteratur är några. Målsättningen är bland annat att det ska leda till ett ökat läsande och ett rikare utbud av kvalitetslitteratur.

Gunnar Südow, konsulent litteratur på Kultur i Väst, är glad för regeringens initiativ och hoppas att biblioteken ska få en ökad medvetenhet om skönlitteratur och om inköp av litteratur.

– Jag är glad för att man tydligt talar om att det handlar om att höja litteraturens ställning, att man förordar ökad kvalitet och att man vill öka läsfrämjande insatser. Jag ser bara fördelar med uppdraget och vi på Kultur i Väst kommer att ha kontakt med utredarna under resans gång. Kultur i Väst kommer också att erbjuda studiedagar framöver och jag hoppas att biblioteken kommer att bli mer aktiva med att söka pengar för läsfrämjande projekt framledes.

Litteraturutredningens kommitté består av: ordförande Tomas Lidman, före detta riksbibliotekarie och riksarkivarie. Litteraturkritiker Annina Rabe, professor Martin Ingvar och programledaren och kritikern Johanna Koljonen har utsetts till ledamöter.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet