Tillgänglighetsgranskning av sociala medier

STOCKHOLM Funka publicerade nyligen en uppmärksammad rapport där de på uppdrag av Post- och Telestyrelsen tillgänglighetsgranskade sociala medier. Granskningen genomfördes med tanke på att det blir allt vanligare att svenska myndigheter och kommuner kommunicerar med allmänheten via dessa medier Ingen av de granskade tjänsterna rekommenderas ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Granskningen har framförallt gjorts på de fem vanligaste sociala medierna Facebook, Twitter, YouTube, Flickr och Myspace, men också tjänster som Delicious, Bilddagboken, Stayfriends, Digg och Linkedin har utvärderats.

– Det är ett demokratiskt problem när myndigheter och kommuner oreflekterat använder sociala medier som kommunikationskanal och därmed utestänger användare med speciella behov, menar Susanna Laurin, VD på Funka. Det är inne att finnas på sociala medier och då slutar en del att tänka och slutar med information på andra vägar som till exempel på en egen webbplats.

Problem

Det största problemet Funka fann, är att gränssnittet på social medier generellt är för rörigt och svårhanterligt. Ett av de vanligaste problemen handlar om att registrera sig som användare där en vanlig lösning för inloggning är att användaren ska tolka en förvriden bild av bokstäver och siffror, en så kallad captcha.

– Detta blir svårt för många, säger Susanna, och allra knepigast blir det för personer med synskador eller lässvårigheter och personer med kognitiva problem.

Generellt visar rapporten att bristerna på sociala medier inte är direkta hinder, utan att de mer eller mindre skapar svårigheter för användarna och att svårighetsnivån ökade ju mer funktioner mediet erbjuder. En del av medierna saknar till exempel svenskt språkstöd vilket ställer krav på användarens språkkunskaper och vidare konstaterar rapporten att nästan alla de undersökta medierna har en rad tekniska problem för tillgängligheten.

– Jag hoppas att alla myndigheter och kommuner blir uppmärksammade på problemet och jag hoppas att de tar rapporten på allvar, säger Susanne.

– Men, tillägger hon, vi får inte glömma att sociala medier också är till stor glädje för många och en viktig aspekt är den betydelse de kan ha för personer med sociala svårigheter.

LÄS MER

Rapporten Tillgänglighetsgranskning av Sociala medier finns på www.funkanu.se

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet