Bokcirklar och internet

GÖTEBORGBok- och biblioteksmässans första dag 2011 var sig lik från föregående år: Trångt, varmt och full av glada möten och inspirerande föreläsningar.

Bok- och biblioteksmässan innehåller allt från bokprat, bibliotekseminarier till TV-inspelningar.

Bok- och biblioteksmässan innehåller allt från bokprat, bibliotekseminarier till TV-inspelningar.

Redan tidigt på morgonen fylldes en av de större seminariesalarna av förväntansfulla till ett seminarium om bokcirklar arrangerat av Kultur i Väst och BHS. På podiet satt tre representanter för olika slags bokcirklar som tillsammans med kulturjournalisten Marie Lundström förde ett avslappnat och trevligt samtal om bokcirklar sett ur olika vinklar. När Marie Lundström frågade publiken hur många som var med i en bokcirkel, höjdes nästan alla armar i luften. Detta förvånade ingen av de som satt på podiet.

– Jag tror det handlar om en stor nyfikenhet på andras läsande, säger Nina Frid från Bokcirklar.se. Men det handlar också om gemenskap.

– Jag tror många har behov av att slippa kallprata, säger litteraturforskare Immi Lundin och varnar för att bokcirkeln inte får utvecklas till en vin- och ostkväll. Jag tror att man genom en gemensam läsupplevelse kan närma sig centrala och viktigare frågor.

– Men det går att kombinera god mat och litteratur, lovar Helena Jannert, bibliotekschef i Mariestad och berättar om en lyckad bokcirkel på biblioteket i Mariestad med både god mat och god litteratur.

Livsfarligt internet

Seminariet med titeln ”Livsfarligt internet” är bara ett av många under mässan som handlar om internet och sociala medier. Och under seminariet konstaterar jag att jag allt oftare hör någon prata om hur algoritmer styr vårt sökande på Google, om hur dessa matematiska formler värderar vårt sökande och bestämmer vilket sökresultat vi får. 

– Detta borde fler känna till, menar Kristina Alexandersson från .SE. Inte minst alla lärare och skolbibliotekarier. Det finns saker man behöver veta för att hantera sociala medier som jag generellt tycker att både lärare och bibliotekarier borde använda mer, men som sagt, ha större kunskap om.

Senare under eftermiddagen hör jag några herrar prata om samma sak på ett större seminarium.

Mathias Klang

Mathias Klang

– Många ser Facebook som ett verktyg, men det är ett varumärke som drivs av ett företag med vinstintresse, upplyser Mathias Klang lektor vid Göteborgs universitet och på BHS. Sociala medier är ingen neutral plats. Och detta, fortsätter han, borde fler bli medvetna om och biblioteken ta upp och informera om. Vi måste lära oss självkontroll och begränsa oss när företagen vill förse os med sötsaker. Annars blir vi feta

Jan Nolin, professor i informations- och bibliotekskunskap på BHS, håller med.

– Vi på biblioteken borde intressera oss för detta, informera om och lära ut, uppmanar han.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet