En ovanlig kombination

LÖDÖSE Lödöse biblioteksfilial har flyttat in i Lödöse museum och därmed skapat en ovanlig kombination av folkbibliotek och länsmuseum. Med flytten hoppas man att samarbetet mellan bibliotek och museum ska stärka verksamheterna och främja kulturlivet både lokalt och i ett större perspektiv.

Den stora rödbruna medeltidsinspirerade tegelbyggnaden reser sig ståtligt längs Riksväg E 45 mellan Göteborg och Trollhättan. Här har det legat sedan 1994 och har gjort sig känt som ett i huvudsak arkeologiskt museum. Den tredje september i år ändrade museet skepnad, bytte namn och fick en sambo. Lödöse museum har blivit kulturhuset Lödösehus.

– Vi insåg ganska snart att det skulle vara nyskapande och bra för oss på museet med ett integrerat bibliotek, berättar Sonia Jeffery, enhetschef på Lödöse museum, och får medhåll av Krystyna Öjerskog, bibliotekarie på Lödösehus.

– Det finns absolut stora potentialer till ett gemensamt arbete men vi måste gå försiktigt fram och lära känna varandra. Det här är bara början.

Mötesplats

Bild på Krystyna Öjerskog och Sonia Jeffery

Inspirerande Både Krystyna Öjerskog och Sonia Jeffery tror att kombinationen folkbibliotek och museum kommer att inspirera fler till liknande samarbete. FOTO: Helén Andersson

Huset är varsamt ombyggt och ritat av samma arkitekt som en gång ritade hela museibyggnaden. Biblioteket är snyggt integrerat i verksamheten med bokhyllor och böcker in mot museets utställningshall. Längs en fönstervägg i anslutning till receptionen har biblioteket sitt tidningsställ och här kan man sitta med en kopp kaffe och blicka ut över nejden.

– Många låntagare har tidigare saknat ett fik på biblioteket i Lödöse, berättar Krystyna. Det gick till och med så långt att många ville skapa en grupp för att påverka politikerna till att skapa ett bokcafé. Rent automatiskt har vi ju nu löst det problemet, ler hon.

Både Krystyna och Sonia tilltalas av tanken på ett kulturhus i en så liten ort som Lödöse. Båda ser möjligheter för sina respektive arenor att skapa mötesplatser för olika kulturverksamheter eller att bara vara en plats för folk att vistas i.

– Man behöver inte ta del av varken bibliotek eller museum, man kan vara här bara för att det är mysigt, säger Sonia.

– Det är det som känns så skönt, håller Krystyna med. Att vi kan vara en välkomnande institution på olika plan. En plats att kunna ta till sig om man själv vill.

Samarbete

För bibliotekets del kommer integreringen bland annat att innebära att Krystyna köper in mer litteratur som förstärker museets utställningar.

– En utställning kan ju skapa en önskan att vilja läsa mer om ämnet, och då finns litteraturen där som man kan fördjupa sig i, säger hon. Och dessutom ser vi ju museets besökare som potentiella låntagare, ler hon. Och kanske tvärtom också, folk som är ovana museibesökare kommer kanske mer naturligt att slinka in i utställningshallarna.

– Genom ombyggnaden har huset också fått en bonus med en utökad golvyta på andra våningen där vi kan arrangera gemensamma föreläsningar och författarbesök, tillägger Sonia.

Krystyna, som förut jobbat ensam på biblioteksfilialen, har plötsligt fått tio nya arbetskamrater som gemensamt ska utforma det framtida samarbetet. Bland annat ska ett framtida samarbete med museipedagogerna ta form, men framförallt har tillgängligheten till både museum och bibliotek blivit bättre där personalen hjälps åt över gränserna. Museum och bibliotek har öppet samma tider vilket bland annat innebär att museet nu har kvällsöppet två kvällar i veckan. Biblioteket är bemannat två dagar i veckan, men är öppet också övrig tid.

– Tyvärr har vi ingen självutlåning än så vill man beställa eller fråga något får man komma när jag är här, säger Krystyna.

– Jag vet att kommunen kommer att ta med det i sin budget för nästa år, avslöjar Sonia. Så vi hoppas att vi har en självscanningsapparat redan till våren.

– Yes, ropar Krystyna och gör tummen upp.

Bild från Lödösehus

Lödösehus Bibliotekets bokhyllor fungerar som avskiljare och är väl integrerade i museets utställningshall. FOTO: Helén Andersson

Profilering

Lilla Edets bibliotek har fått pengar från Statens Kulturråd för att kunna bygga upp och profilera biblioteksfilialen på Lödösehus. Och eftersom biblioteket är integrerat med ett medeltidsmuseum, profileras biblioteket åt det hållet.

– Jag köper in historiska böcker för barn- och ungdomar med betoning på medeltiden, berättar Krystyna som hoppas på ännu mer pengar för att utöka profileringen ännu mer.

Lödöse museum är en del av Västarvet där man nyss bestämt att alla museer inom området ska jobba med profilering i höst.

– Så att biblioteket finns här med sitt profileringsarbete blir liksom en del av vår profilering, säger Sonia och tillägger att museet förstås kommer att fortsätta sitt eget arbete med tyngdpunkt på profilen medeltid och arkeologi.

– Men att få profilerad litteratur som knyter till ämnet är jättekul. Det är ju en jättepotential.

Avundsjuka

I framtiden hoppas Sonia att det ska finnas ännu fler bokhyllor i de olika utställningshallarna med litteratur i anknytning till utställningen.

– I varvshistoriska rummet skulle man till exempel kunna ha böcker om teknik, drömmer hon och får medhåll av Krystyna som också är noga med att betona att biblioteksfilialen fortfarande ska fungera som ett ”vanligt” bibliotek” där de historiska böckerna lyfts fram.

– Verksamheterna kommer att berika varandra, tror Krystyna och avslöjar att flera av hennes kolleger på biblioteket i Lilla Edet är avundsjuka och skulle vilja byta jobb med henne.

– Men den möjligheten finns inte, skrattar hon. Tjänsten är tillsatt.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet