Ett engagemang för framtidens bibliotek

MANCHESTER Med en god vilja och breda samarbeten fyller man programverksamheten på Manchesters huvudbibliotek. Intresset för alla aktiviteter är stort. Samtidigt får programansvarig Libby Tempest trolla med knäna i en tid då den engelska offentligheten står inför tuffa besparningar.

– Jag ser att det finns ett nästan explosionsartat intresse för våra olika event. Jag tror det är den andra sidan av att folk hela tiden är tekniskt eller digitalt involverade. Det tycks finnas en hunger att höra någon läsa poesi live från en bok. Människor behöver mötas. Det går inte att kopiera känslan av ett verkligt möte digitalt.

Bild på Libby Tempest

Libby Tempest är programansvarig på huvudbiblioteket i Manchester. När en stor del av bibliotekets tjänster snart ryms i en läsplatta, ser hon upplevelser och mötet med andra människor som en viktig komponent i framtidens bibliotek. FOTO: Fredrik Swedemyr

Libby Tempest har tidigare jobbat som barnbibliotekarie och är nu ansvarig för programverksamheten på Manchesters huvudbibliotek. Hon har en stark drivkraft för att skapa event kring läsning eller det skrivna ordet. Det kan vara välbekanta inslag i ett biblioteks programblad, som poesikvällar, författarmöten eller olika former av bokcirklar. Det kan även handla om kortare eller längre kurser. Varje programpunkt brukar för det mesta locka många besökare eller kursdeltagare. Men samtidigt som populariteten står som ett nästan obestridligt faktum, åtminstone om man får tro Libby Tempest, så är bristen på finansiering paradoxalt nog lika obestridlig. Libby Tempest ser därför samarbete med andra aktörer som en viktig förutsättning för att kunna skapa ett bra innehåll. Många gånger kan det handla om ett ömsesidigt förhållande.

Ett behov av att mötas

I en tid av nedskärningar blev Libby Tempest kontaktad av en lärare på engelska institutionen vid Manchester Univeristy, där man tidigare hade lagt ner fortbildningskurserna för vuxna.

– Vi pratade länge och jag lyfte fram bibliotekets historiska roll som arbetarklassens universitet. Det var gratis och tillgängligt för alla. Folk från arbetarklassen har i hög grad använt biblioteket för att stärka sin kunskap. Jag sa: Hur skulle det vara om vi gick tillbaka till den tanken? berättar Libby Tempest

Tillsammans kom de fram till ett upplägg där ett antal lärare från universitetet fick tillfälle att komma och prata om något de hade en passion för. Det blev en eklektisk mix med alltifrån Hamlet, Dickens, Seamus Heaney till film noir. Biblioteket förmedlade föreläsningarna till allmänheten och folk kunde bara dyka upp och lära sig något gratis.

– Det är nog något av det mest populära jag gjort och jag skulle kunna fylla den kursen fyra gånger om. Det lärde mig en sak, inte bara att det finns en hunger efter poesi eller det skrivna ordet, utan att folk faktiskt fortfarande har ett sug att lära sig något nytt. Men de vill gärna ha den mänskliga kontakten.

I samband med föreläsningarna hade man också workshops och deltagarna fick en möjlighet att diskutera med varandra.

– Du kan lära dig nästan vad som helst på nätet, även från böcker. Men vad folk fortfarande älskar, är att höra någon prata om ett ämne som de är expert på och sedan kunna diskutera med andra.

När det är ebb i kassan

Som ett led i att få programverksamheten att gå ihop har Libby Tempest även jobbat med sponsring. Manchester har en stark HBTQ-kultur och som i ett led att öka medvetandet och främja detta, lanserade biblioteket en kampanj för bästa HBTQ-bok. För att kunna driva kampanjen fullt ut behövdes ett extra tillskott i kassan. Libby Tempest tog kontakt med en biblioteksleverantör, som sponsrade marknadsföringen och fick samtidigt använda kampanjens namn för att sälja in HBTQ-litteratur till andra bibliotek och bokhandlare.

– Manchester är en väldigt tolerant och tillåtande stad, men det finns fortfarande en del fördomar att överbrygga. Genom den här kampanjen kunde vi ytterligare öka medvetandet och främja vår HBTQ- community. Boken som vann var ”Tales of the City” av Armistead Maupin och han kom till England och tog emot ett pris under en ceremoni som vi genomförde i samarbete med festivalen ”Queer up North”. Det var en av de bästa nätter jag upplevt i mitt yrkesliv.

Läsgrupp för hemlösa

Ytterligare ett exempel på vad biblioteket kan skapa i samarbete med andra uppenbarade sig en dag när en man knackade på Libby Tempest dörr.

– Du har alla dessa läsgrupper för alla dessa människor. Har du någonsin tänkt på att ha en läsgrupp för hemlösa, frågade han. Jag sa: Nej det har jag aldrig tänkt på och han undrade om han fick komma in och prata om det. Absolut, sa jag. Han hade själv varit hemlös men kommit på fötter igen och fått ihop sitt liv. Han var en hängiven läsare och en väldigt intelligent man, som bara haft en svår tid. Vi pratade en lång stund och med hans kontakter i den hemlösa världen kunde vi arrangera en läsgrupp för hemlösa, berättar Libby Tempest.

I samband med läsecirkeln arrangerade också Libby Tempest en bemötandekurs för personalen.

– Det krävs bara att någon tittar snett och så kommer de aldrig tillbaka igen. Personalen hjälpte verkligen till och de som kom blev låntagare, även om de inte hade en fast adress. Kunde de bara uppge adressen till ett härbärge eller dagcenter, var det okej. Vi hade laddat med mer kaffe, te och kakor än vanligt. Vi läste böcker och pratade om det de hade läst. Ibland blev det också ett samtal om deras liv.. Inte alla, men många var missbrukare och allt vad det innebär. Det krävs en viss medvetenhet för att hantera de situationer som kan dyka upp. Jag var personligen involverad i den här läsgruppen, eftersom det var en så stor utmaning. Detta var något som helt förändrade min syn på hemlöshet och hur lätt det är att hamna där. Du kanske förlorar jobbet, kan inte betala räkningarna, du blir av med ditt boende och ditt äktenskap kanske rasar ihop. I nästa stund är du hemlös. Vi är egentligen alla bara ett steg ifrån det.

Samarbete och nätverkande, är några av de ledord Libby Tempest återkommer till när hon pratar om sitt arbete. Hon betonar att det i alla former av samarbeten och i synnerhet när det kommer till sponsring är viktigt att framhäva bibliotekets roll, som en offentlig institution.

– Du måste kunna ställas till svars och du måste ha en viss moral som du inte tullar på, säger hon.

Att skapa bra programverksamhet, oavsett vilken typ av upplevelse det handlar om är också något hon tror kommer bli en allt viktigare del av det framtida biblioteket Trots krisen i den engelska biblioteksvärlden är Manchesters huvudbibliotek i dagsläget under en omfattande ombyggnad. Arbetet planeras vara klart någon gång under 2013.

– Nu vet jag inte ens om jag kommer ha jobbet kvar. Men den service vi ska erbjuda måste förändras i lika hög utsträckning som själva byggnaden, eller kanske mer och då tror jag upplevelsedelen och vår programverksamhet är en viktig del. Jag känner starkt att det är en väg som biblioteken måste utveckla. Allt eftersom lånen går ner kommer detta bli viktigare i framtiden. Folkbiblioteken har fått återuppfinna sig själva väldigt mycket under de senaste 20 åren. Men aldrig så mycket som nu, säger Libby Tempest.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet