Gratis lokal för alla(s) arrangemang

MALMÖ Sedan Garaget i Malmö öppnade 2008 har verksamhet och brukardelaktighet utvecklats och fått struktur. Garaget är i dag en mötesplats och en möjligheternas plats och veckans alla dagar är fulla av evenemang. Evenemang som initieras och arrangeras av invånarna själva.

Det är tidig förmiddag en mulen sommarmorgon och den ombyggda fabrikslokalen på Lönngatan 30 i Malmö känns öde när jag kliver in. Men det beror på att det är sommar och fortfarande morgon, försäkrar Sara Espensen som är bibliotekarie på Garaget.

– Vi är faktiskt väldigt aktiva här på sommaren, säger hon och visar ett programblad som lovar aktiviteter för både unga och äldre. Garaget tar inte semester, skrattar hon.

Brukardelaktighet

Garaget i Malmö är i första hand en mötesplats och i andra hand ett bibliotek. Framförallt skiljer sig Garaget från andra bibliotek genom att böckerna inte spelar någon huvudroll, genom stor brukardelaktighet och genom att gratis låna ut lokalen efter stängningstid. Under öppettid arrangeras flera aktiviteter varje vecka där noggranna brukarundersökningar styr val av aktivitet. Främst riktar sig dessa arrangemang till barn och unga och genomförs tillsammans med andra aktörer.

Bild på pyssel på Garaget i Malmö

Arrangemang Det finns många möjligheter för både unga och äldre att vara kreativa på Garaget i Malmö. Syjunta och pysselverkstad är återkommande exempel. FOTO: Helén Andersson

– Om till exempel ett dagis vill komma hit på dagtid är de välkomna och vi kan tipsa om bra böcker, men de får läsa sagan själv, säger Sara. Det är ju de som är pedagogerna.

– Syjuntan är ett annat bra exempel, berättar Sara. Det började med att det var några som ville ha någonstans att samlas för att sticka och sy. Vi hjälpte till med lite marknadsföring och efter några gånger tog gruppen över själv. Nu har de hållit på i två år. Eller tjejen som ville ha en fotoutställning om självskadebeteende. Vi tittade på bilderna som var jättestarka och jobbiga och bestämde att hon fick ha utställningen, men att utställningen bara rullades fram när hon själv eller någon annan fanns där. Då ordnade hon själv så att Stadsmissionens ”Enter”-projekt fanns här.

Den ständiga dialogen och medverkan av de boende är själva grunden för Garagets verksamhet, både när det gäller den dagliga verksamheten, arrangemang och inköp av böcker. Redan när verksamheten planerades fanns medborgardialogen med som en förutsättning och under åren har dialogen vuxit.

– I början var det mer Kom hit och gör vad ni vill!, säger Sara. Men vi kan ju inte uppfylla folks drömmar och man kan inte göra precis vad som helst. Så just nu utvärderar vi brukardelaktigheten och tittar på hur vi ska fortsätta jobba på ett rättvist sätt så att folk inte blir besvikna. Vi är väldigt noga med att ta reda på vad folk vill ha, vi är lyhörda, lyssnar och frågar och diskuterar varje förslag och idé som kommer. Inget ska ju finnas här för alltid och vi är i en ständig process och kommer aldrig i mål.

Öppet för alla

Bild på Sara Espensen

Helhetssyn Sara Espensen berättar att personalen under åren jobbat hårt för att skapa en gemensam värdegrund för att möta besökarna med en gemensam helhetssyn. FOTO: Helén Andersson

Lokalen lånas ut kostnadsfritt på kvällar och helger till alla som vill. Tidigare fanns det krav på att arrangemangen inte skulle vara kommersiella, men nyligen ändrade man det till att arrangemanget ska vara kostnadsfritt, alltså öppet för alla, gratis att komma in och drogfritt.

Det har inte avsatts några extra pengar för verksamheten och de flesta sköter sig själv. Ett tag pratade personalen om att ta ut en deposition men kunde inte enas om summa eftersom de inte ville riskera att utestänga någon. Däremot får alla som ska låna lokalen skriva på ett arrangemangskontrakt där det tydligt framgår vad man ansvarar för.

– När man hämtar nycklarna får man larmkod och en genomgång av oss. Arrangemanget ska vara öppet, men de som finns i lokalen ska vara där för arrangemangets skull. Man kan inte komma hit och göra annat under tiden. Anledningen till att vi kan låna ut gratis är att vi inte har någon personal här, säger Sara. Och det har faktiskt aldrig varit några problem. Men till hösten tänker vi testa att ha öppet lite längre med personal här varje tisdag. Vi kallar det för Kreativa tisdagar och då kan man komma och delta i något arrangemang eller bara hänga. Vi vill helt enkelt knyta arrangemangen närmre Garaget och fånga upp de som kommer bättre.

Även om Garaget inte tar semester är trots allt utbudet något mindre under sommaren än övrig tid på året. Under terminerna är det aktiviteter i stort sett varje kväll och varje helg efter stängningstid. Arrangemangen är blandade, allt från föreläsningar, musik, dansuppvisning eller danskurs, till syjunta. Utställningsytan är bokad till februari 2012.

– Det är stort tryck på lokalen, säger Sara. Och det är ju inte så konstigt. Det är ju gratis.

Eftersom efterfrågan är så stor har man tvingats införa vissa begränsningar som att man bara får ha återkommande arrangemang varannan vecka och att en utställning bara får exponeras max tre veckor.

– Det som är originellt här på Garaget är att alla får arrangera eller visa sin grej. Vi ställer inga krav på kvaliteten och arrangemanget kan vara allt från att någon visar sina privata fotografier i en utställning, en etablerad konstnärs utställning eller att någon bjuder in en känd författare och arrangerar en föreläsning.

Mod

Sara tror att fler bibliotek/mötesplatser skulle tjäna på att låta andra göra jobbet, att få folk att känna sig som en del av biblioteket och kanske på köpet få nya besökare. Sara ser tydligt att Garaget utvecklats till en mötesplats med stor spridning på både arrangemang och besökare och att boende i området uppskattar att det finns en plats att utöva sin konst eller sin hobby på. En lokal där man gratis kan uppfylla sina kulturella behov.

– Det krävs mod att göra det vi gör. Vi lyssnar till vad folk vill ha och vi ser vad som händer. Vi lånar ut en lokal gratis, vi ger folk nycklar och larmkod, och det fungerar.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet