Internationella biblioteket – Årets bibliotek 2011

Åsa Wirén-Jonsson (th) på förra årets bibliotek, Sandvikens bibliotek, lämnar över trofén till Larry Lempert från Internationella biblioteket som korades till Årets bibliotek i DIKs monter under Bokmässan i Göteborg. FOTO: Fredrik Swedemyr


GÖTEBORG Årets bibliotek blev Internationella biblioteket. Larry Lempert tog emot priset under Bokmässan i Göteborg och hoppas priset ska bidra till att stärka arbetet kring mångspråkighet på biblioteken runtom i landet.

Årets nominerade bibliotek var Bibliotek och läraranderesurser på Högskolan i Borås, Norrköpings stadsbibliotek och Internationella biblioteket, som tog emot vandringspriset från förra årets pristagare Sandviken.

– Det jobbet som görs bygger på 31 personers otroligt hängivna insats och nu ska vi bygga vidare. Vi vill komma ut mer och möta biblioteken, säger Larry Lempert.

Han understryker vikten av att främja mångspråkighet, genom litteraturen och bland personalen.

– Besökarna måste kunna identifiera sig med personalen och inte bara med böckerna. Det är viktigt att försöka bygga upp en kompetens kring detta, säger Larry Lempert.

 

FAKTA

Motiveringen lyder:

”Internationella biblioteket arbetar oförtrutet med att människor ska få litteratur på sina språk, det är ett bibliotek för hela Sverige. Arbetet är uppskattat nationellt och regionalt av såväl bibliotek som föreningar och organisationer. De arbetar dessutom även aktivt och engagerat med att på olika sätt stötta och ge råd till andra bibliotek i frågor som gäller mötet med olika kulturer.”

Läs mer om Internationella biblioteket i en tidigare artikel i Framsidan. Artikeln hittar du här

Läs mer om arbetet på Sandvikens bibliotek i det senaste numret av Framsidan. Artikeln hittar du här

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet