Kort och gott – ny bok om böcker och bibliotek av Rasmus Fleischer

Bild på Rasmus Fleischer

Rasmus Fleischer skriver om bibliotek. FOTO: Fredrik Swedemyr

Boken och Biblioteket är titeln på en bok av Rasmus Fleischer som ges ut i oktober av Ink bokförlag. Boken, som består av två delböcker, är en analys av hur digitaliseringen har förändrat vårt förhållningssätt till texter och tar upp de förändringar som just nu sker i bokbranschen. Några av ämnena som tas upp är läsplattor, bokmomsen och biblioteksutopier.

Rasmus Fleischer är historiker, journalist och kulturkritiker. Han driver bloggen Copyriot och har tidigare gett ut Det postdigitala manifestet.

Han har tidigare intervjuats på framsidan.net. Läs artikeln här

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet