Litteraturen i fokus

SÖDERKÖPING Den tredje och avslutande förmiddagen i Söderköping ägnades åt skönlitteratur ur olika vinklar. Allt från dess plats i samverkansmodell och litteraturutredning, till bibliotekens syn på skönlitteratur och nya rutiner för distributionsstöd.

– Biblioteken måste se sin roll i det kulturpolitiska landskapet, sade Maria Ehrenberg, länsbibliotekarie i Halland och ordförande i Kulturrådets arbetsgrupp för litteraturstöd. Den breda synen är att vi tillhandahåller det folk vill ha, fortsatte hon. Men vem föder biblioteken egentligen genom att köpa det alla vill ha? Och vilken litteratursyn präglar dessa bibliotek, undrade hon provocerande.

Litteratur- och distributionsstöd

-Läser inte vuxna läser inte barn heller, säger Maria Ehrenberg.

-Läser inte vuxna läser inte barn heller, säger Maria Ehrenberg.

Den pågående litteraturutredningen ska bland annat titta på hur litteraturens ställning kan stärkas och analysera vad som kan påverka den i framtiden. Den ska också föreslå en ny förordning för litteraturstöd vars syfte ju är att den enskilde medborgaren ska få tillgång till en bred och kvalitativ bokutgivning på biblioteken. Maria Ehrenberg erkänner att arbetsgruppens val av vilka böcker som får stöd till viss del påverkar vad som finns.

– Men, tillägger hon, många har ingen aning om andra författare än de som syns i media, så om inte biblioteken har det oväntade, vem har det då?

Böcker som får litteraturstöd har hittills automatiskt distribuerats ut till biblioteken. Ett förfaringssätt biblioteken tycker olika om och som Kulturrådet nu ändrar rutinerna för.

– Vi får ibland höra att 40 % av beståndet uppfattas Stalinistisk, säger Signe Westin, enhetschef för Litteratur, bibliotek, barn och ungas rätt till kultur på Kulturrådet. Nu kommer biblioteket att få välja själv om de vill ha böckerna eller inte. Rutinen är en medveten strategi för Kulturrådet att komma åt diskussionen om vad biblioteken tycker om litteratur, ett sätt att medvetandegöra och något som på sikt kan påverka inköpsstödet.

Kulturrådet hoppas också på en dialog med folk- och länsbiblioteken om en utveckling av hur de här böckerna ska kunna ta sig fram till läsarna och Signe Westin kan tänka sig att även länsbiblioteken får böcker för vidare distribution.

Litteratur som konstform

Att det är svårt med litteraturen som konstform syns bland annat i en del kulturplaner runt om i landet. Här kan man läsa om dans, konst, musik, teater och bibliotek. Vad biblioteken innehåller blir i bästa fall en senare fråga.

– Strategiskt vore det bra med stora nationella läsfrämjande projekt, säger Cay Corneliuson, till höger på bilden. Till vänster Signe Westin.

– Strategiskt vore det bra med stora nationella läsfrämjande projekt, säger Cay Corneliuson, till höger på bilden. Till vänster Signe Westin.

– Kanske är det så att biblioteken tas för givna, funderar Signe Westin. Men den institution som bär upp litteraturen är förstås biblioteken och störst är Folkbiblioteken.

– Litteraturen är kusin med andra konstformer och kusinerna kan hjälpa läsfrämjande insatser, menar Cay Corneliuson, handläggare på Kulturrådet och påpekar att ett vidgat text- och litteraturbegrepp innebär att alla uttryckssätt är meningsskapande.

– Vi måste diskutera ett vidgat litteraturbegrepp, tillägger Maria Ehrenberg. Vi kan inte bara fortsätta prata om det som bara text. Vad är litteratur som konstform och varför ska biblioteken arbeta med skönlitteratur? Som jag ser det finns det inga problem.

FAKTA

Den 1 januari 2012 kommer Statens Kulturråd att ha en ny distributör. Upphandling pågår under hösten.

Läs mer om litteratur- och distributionsstöd på Kulturrådets webbplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet