Kort och gott – gemensam webb i Västsverige

Nätverket Bibliotek i Väst gör en gemensam webbsatsning. Under nästa år kommer man lansera en gemensam portal för Kungälv, Orust, Ale, Tjörn, Öckerö och Stenungsund. Det är resultatet av en längre tids mediesamarbete. Tidigare har man även samarbetat kring fortbildning och marknadsföring. Genom att upphandla gemensamt kunde man nu få ett förmånligt avtal för den framtida webben, som enligt en preliminär plan ska sjösättas under mars nästa år.

– Det är svårt att frigöra folk och resurser för mindre kommuner. Den här typen av samarbete möjliggör kompetensutbyte. Tillsammans kan vi göra mer och alla vinner på det, säger Lars Jacobsson, bibliotekschef på Orust bibliotek.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se