Kort och gott – Skolbibliotekspaketet BHS

Jobbar du inom skolan och funderar du på att kompetensutbilda dig är det hög tid att söka vårens kurser. Bibliotekshögskolan i Borås kommer att ha två fristående skolbibliotekskurser på vardera 7,5 högskolepoäng som båda ingår i en serie fortbildningskurser i Skolbibliotekspaketet. Kurserna har rubrikerna ”Skolbibliotek, informationssökning och lärande” och ”Skolbibliotek, IKT och nya medier”.

– I kursen om IKT och nya medier lär man sig helt enkelt använda nya medier och hur de kan bidra till elevers lärande. I den andra kursen ligger fokus på hur man kan planera undervisning i informationssökning och källkritik, berättar Monika Johansson, universitetsadjunkt på institutionen biblioteks- och informationsvetenskap i Borås.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se