Tidskriften Bis får inte stöd

GÖTEBORG Bibliotek i samhället – Bis – är en viktig kanal för biblioteksdebatten. Men Kulturrådet valde att inte ge något stöd till tidskriften för 2012. Nu satsar man hårt på nya redaktionella krafter och ny form. Förhoppningen är att satsningen ska kunna ge nytt liv åt tidskriften.

– Det är tråkigt. Men vi kan knappast lägga oss ner och dö, säger Lennart Wettmark redaktör och ansvarig utgivare på tidskriften Bis.

Bis har under flera år fått stöd från Kulturrådet. Men inför det här året har alltså den referensgrupp som fattar beslut inte tyckt att tidskriften har lyckats hålla måttet för fortsatt stöd.

– Referensgruppen gör alltid en bedömning av kvaliteten. Det handlar också om att hitta en balans bland samtliga sökande och få en spridning av åsikter, säger Mårten Lempert, handläggare på Kulturrådet.

Enligt Lennart Wettmark är Bis ganska ensamma om att representera biblioteksperspektivet bland de sökande tidskrifterna.

– Det är tråkigt att biblioteksfrågorna inte värderas, säger han.

Kulturrådet har istället bedömt att biblioteksdebatten förs på ett bredare plan i dagspress och på annat håll i Kultursverige.

Bedömningen görs som regel på de fyra senaste numren. Samtidigt tittar man även på den framåtblickande ambitionen. Men det samlade beslutet är ändå att Bis blir utan pengar i år. Detta trots att tidskriften nu ska tryckas i fyrfärg och en ny redaktion ska ta över arbetet. Tidigare har man också gjort om föreningens sajt och det finns en tydlig ambition att förnya och samtidigt förstärka en betydande kanal för biblioteksdebatten.

– Det känns tråkigt när vi nu har fem unga bibliotekarier som ska ta över arbetet. Vi har kapital så vi klarar ett års utgivning och är inställda på att satsa hårt under 2012, säger Lennart Wettmark.

Det sista numret i det gamla formatet har nyligen levererats från pressarna. Bis nr 1 2012 blir början på det nya för tidskriften, där man bland annat kommer belysa bibliotekarieprofessionen eventuella död.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet