Arbetsgrupp ser över reglerna för e-boksutlån på biblioteken

Svensk Biblioteksförening och Svenska Förläggareföreningen bildar en gemensam arbetsgrupp för att ta fram en modell för hantering av e-böcker på biblioteken.

– Det var ett ömsesidigt behov där vi tyckte att vi behövde komma vidare, säger Niclas Lindberg, generalsekretare i Svensk Biblioteksförening och syftar till den pågående debatten angående tillgång, ekonomi och tillgänglighet av e-böcker på bibliotek.

Frågan om hur förlagens försäljning av e-böcker till biblioteken och bibliotekens utlåning av dessa ska ske, har under en tid stått högt upp på agendan hos såväl Svensk Biblioteksförening som Förläggareföreningen och båda delar utgångspunkten att bibliotek ska ha alla typer av media.

– Vi har tydligt deklarerat att vi inte är några pirater, säger Niclas. Vi vill göra rätt för oss och vi vill undvika att hamna i ett utnött ställningskrig och vi tycker det är viktigt att vi nu samlar ihop oss och hittar en lösning.

Förhoppningen är att ett förslag på en ny modell ska vara klar i vår. Modellen ska reglera både hur försäljningen av e-böcker till biblioteken ska se ut och hur utlåning av e-böcker ska ske.

FAKTA

Arbetsgruppen består av åtta personer där Svensk Biblioteksförenings representanter  är Roland Esaiasson, myndighetschef TPB, Inger Edebro Sikström, bibliotekschef Umeå, Mikael Petrén, enhetschef Stockholms Stadsbibliotek och Niclas Lindberg, generalsekreterare Svensk Biblioteksförening.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet