Inget beslut om litteraturhus i Göteborg

GÖTEBORG Det blev inget beslut om ett litteraturhus under kulturnämndens möte igår. Istället enades nämnden om att lägga utredningen till handlingarna. Frågan ska eventuellt utredas ytterligare en gång. Det största hindret för ett litteraturhus i Göteborg är finansieringen.

– Hade vi haft obegränsat med resurser ser jag i dagsläget inget annan fråga som skulle kunna vara i vägen för ett litteraturhus, säger Göteborgs kulturnämnds ordförande Thomas Martinsson (Mp).

Inte minst mot bakgrund av vad som hände med barnkulturhuset Palatset i Stockholm, som på grund av bristande finansiering fick stänga kort efter invigningen, framhäver Thomas Martinsson vikten att just ha ekonomin klar innan man beslutar om ett framtida litteraturhus.

– Det som hände i Stockholm var olyckligt och hellre att det får växa fram sakta. I Oslo har man haft en stor finansiär. Men där är lägen nu oklart och jag ser inte det som en möjlig modell för oss. Det är viktigt att inte ta vatten över huvudet, säger han.

Samtidigt vill man också avvakta den kommande statliga litteraturutredningen som presenteras i september. Utan att fatta något konkret beslut om när, diskuterade nämnden att eventuellt låta kulturförvaltningen göra ytterligare en utredning för att gå vidare med tanken på ett litteraturhus i Göteborg.

– Det finns en del ytterligare saker att utreda. Huvudförslaget i Ingrid Elams utredning var att hitta en möjlig kombination med konsthallen. Nu pågår budgetarbetet för 2013 och det är många bollar i luften. Det är viktigt att inte skapa onödiga förväntningar innan vi beslutar om att utreda frågan vidare, säger Thomas Martinsson.

LÄS MER

Om Ingrid Elams utredning
Om litteraturhuset i Sandviken
Se Webb-TV inslag om Sandviken
I Framsidan nr 3 2008 skrev vi om litteraturhuset i Oslo. Numret hittar du här

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet