Kort och gott – Sajtspaning

Under våren kommer ett tjugotal kortare presentationer av barn och ungas favoritsajter att finnas på barnensbibliotek.se. Det är Svensk Biblioteksförening och Statens medieråd som i en gemensam arbetsgrupp genomfört en spaning i form av en webbenkät kring barns favoritsajter och utifrån detta sammanställt presentationerna.

– Tanken är att presentationerna ska vara en slags konsumentupplysning för bibliotekarier och föräldrar, säger Katarina Dorbell, en av åtta i arbetsgruppen och konsulent barn och unga på Kultur i Väst.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se