Inspirerande dag i Norrköping

NORRKÖPING Biblioteksdagarnas andra dag ramades in av tre huvudtalare i en inspirerande snitslad bana mellan alla parallella seminarium. Många av dagens föreläsare fortsatte också spinna på samma tråd som dagen innan och uppmanade bibliotekariekåren till att bryta tystnaden och visa större engagemang i debatten.

Till vardags finns Toby Blaiton inom det nya lobbyorganet för informationsnivå på europeisk nivå, Information Sans Frontiérs, ISF. ISF förespråkar tillgång till information och kultur för alla och det var också detta han pratade om under sin föreläsning.

Till vardags finns Toby Blaiton inom det nya lobbyorganet för informationsnivå på europeisk nivå, Information Sans Frontiérs, ISF. ISF förespråkar tillgång till information och kultur för alla och det var också detta han pratade om under sin föreläsning.

Toby Bainton inledde morgonen med att prat om vikten av information till alla. Han provocerade genom att lägga stort ansvar på förlagen som han tycker fungerar som bromsklossar i vårt nya informationssamhälle.

– Vi på biblioteken gör ett stort misstag om vi inte agerar, förändringar är något vi måste slåss för.

Lisbet Stenberg, Randi Myhre och Ingrid Atlestam.

Lisbet Stenberg, Randi Myhre och Ingrid Atlestam.

Brandtal

Med fokus på biblioteket som interkulturell mötesplats berättade Ingrid Atlestam, Lisbet Stenberg och Randi Myhre om sina erfarenheter från de två projekten Det mångspråkiga biblioteket och Libraries for all.

Ingrid Atlestam, bibliotekarie och skribent, inledde med ett raffinerat och uppskattat brandtal där hon bland annat konstaterade att vi får allt fler språk i landet samtidigt som bibliotekens resurser minskar.

– Det borde vara lika självklart att ge alla nyanlända ett lexikon som det är självklart att ge alla nyfödda Barnens första bok, sade hon och avslutade med Karl Marx kända fras ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter

Jan Eliasson kom med en Library Lovers- knapp på kavajslaget och ett tummat exemplar med hundöron av FN:s stadgar i byxfickan. – Detta är diplomatens bibel där artikel 33 handlar om ordets väg till fredlig lösning.

Jan Eliasson kom med en Library Lovers- knapp på kavajslaget och ett tummat exemplar med hundöron av FN:s stadgar i byxfickan. – Detta är diplomatens bibel där artikel 33 handlar om ordets väg till fredlig lösning.

behov”, vilket fick åhörarna att förtjust applådera.

Ordets betydelse

En av dagens höjdpunkter och en talare många såg fram mot att lyssna på, var FN:s nyutnämnda vice generalsekreterare Jan Eliasson. Jan Eliasson är en av Sveriges mest erfarna och internationellt uppskattade diplomater och det var om detta och om ordets betydelse han förde åhörarna från uppväxten i Göteborg till sitt arbete på FN.

– Ord är mitt arbetsinstrument, sade han och berättade om förhandlingar som räddat liv, men varnade också för de som ser kraften i orden och som bekämpar dem.

– Det fria ordet är inget vi får gratis, konstaterar han och provocerar genom att undra vad pressfrihet betyder om ingen kan läsa och vad läskunnighet är värt om man bara har tillgång till regeringspropaganda. Därför är det viktigt att ge dem som ska sprida ordet utrymme att arbeta fritt, säger han och ger alla bibliotek i Sverige en uppgift:

-Svenska bibliotek måste bli levande centra som visar omvärlden vad demokrati och allas lika värde är. Man ska protestera och föra liv när något inte stämmer eller blir fel. Ni kan göra det. Bli pionjärer, uppmanar han.

Nytt litterärt landskap

Hur Folkbiblioteken ser på skönlitteratur håller de tre regionerna Halland, Västra Götaland och Stockholm på att undersöka i projektet Mot ett nytt litterärt landskap – kartan ritas om. Ett projekt som får stöd av Statens Kulturråd och vars resultat kommer att presenteras i höst på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg och på Mötesplats i Borås. Under dagens föreläsning fick vi veta hur projektets förstudie gått till, vilka frågor som ställts och att svaren nu ska analyseras. Vi fick också veta vad en enkät bland biblioteksanställda om deras läsvanor gett för svar.

– Man skulle kunna säga att biblioteksanställda mest läser romaner, absolut inte kvällstidningar och att det skiljer sig vad man läser på jobbet och privat, sammanfattar Maria Ehrenberg, utvecklingsledare Region Halland.

Alla huvudtalare hade sin egen färg; Rosa - Toby Bainton om Kunskap och Lärande, Grönt – Jan Eliasson om Demokrati och Yttrandefrihet och Rött – Rosan Bosch om Inspiration och Utveckling.

Alla huvudtalare hade sin egen färg; Rosa – Toby Bainton om Kunskap och Lärande, Grönt – Jan Eliasson om Demokrati och Yttrandefrihet och Rött – Rosan Bosch om Inspiration och Utveckling.

Dagens sista inspiration stod artisten och designern Rosan Bosch för när hon genom att visa bilder från olika inredningsprojekt övertygade alla om rummets betydelse.  – Gör ett bibliotek där alla kan hitta något de gillar och trivs med, tipsar hon. En inspirerande miljö gör att du vill gå dit.

Dagens sista inspiration stod artisten och designern Rosan Bosch för när hon genom att visa bilder från olika inredningsprojekt övertygade alla om rummets betydelse. – Gör ett bibliotek där alla kan hitta något de gillar och trivs med, tipsar hon. En inspirerande miljö gör att du vill gå dit.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet