Ledare Framsidan 2 2012

En självklar utgångspunkt

För något år sedan besöket jag ett bibliotek för att diskutera utvecklingsfrågor. Det var i början på juni och fönstret i sammanträdesrummet var öppet ut mot torget. Utanför pågick de intensiva förberedelserna för årets stadsfest. Tält, utställningar och tivoli fyllde inte bara torget utan hela centrumområdet. Mitt på torget pågick ett avancerat scen-

bygge som under fyra dagar skulle erbjuda ett omfattande kulturprogram. Mitt i skramlet från bygget frågade jag bibliotekschefen på vilket sätt biblioteket var engagerat i festen. Inte oväntat blev svaret att biblioteket inte alls var engagerat i den här satsningen som däremot berörde flera andra kommunala verksamheter. Biblioteket var helt enkelt inte tillfrågat trots att det handlade om en fest som lockar tusentals invånare och tillresta besökare, dessutom alldeles bakom knuten på biblioteket.

celebrex 200 mg caps

Biblioteket är kommunens mest besökta publika verksamhet ändå är det ingen som tänker på att fråga biblioteket när det gäller satsningar som lockar besökare till kommunen. Vad kan biblioteket ha med det att göra? Dessvärre tänker många bibliotek på samma sätt. Vad har vi med det att göra? Det sammanlagda intresset för att utveckla besöksnäring med stöd av biblioteket är mycket svagt. Undantag finns men då handlar det ofta om rationalisering. Turistbyrån förläggs till samma plats som biblioteket för att dela på lokalkostnaderna och samutnyttja personalen. Detta behöver inte vara fel men visst kunde man ta steget vidare och fundera över hur bibliotekets

kvaliteter skulle kunna bli en del av ett strategiskt arbete för att locka fler besökare till kommunen. Ett första självklart steg i det arbetet är att ge biblioteket en permanent plats i strategigruppen för kommunens satsningar på besöksnäring och turism. Annars är nog risken stor att det blir ytterligare stadsfester utan alla goda idéer från biblioteket.

Turism och besöksnäring är en av Sveriges stora framtidsgrenar. Utvecklingen är snabb och potentialen nästintill obegränsad men det är också konkurrensen. Länder, regioner och kommuner konkurrerar, till stor del med samma medel, om att kapa åt sig så stor andel som möjligt av en växande grupp människor sugna på upplevelser, alltifrån glassätande barnfamiljer till äventyrslystna pensionärer. Resultatet av detta blir ett omfattande och slätstruket utbud av sjönära lägen, klätterväggar och pulserande stadsliv i minsta järnvägsknut. Sällan sticker något annorlunda ut i bruset av aktiviteter anpassade till fem veckors ledighet från midsommar och framåt. Då och då finns kultur på programmet. Aldrig bibliotek.

Kulturturism är ett relativt nytt begrepp i första hand lanserat för att möta krav från en köpstark grupp 40-talister som vill något annat än att ligga på stränder. Ambitionen är god. Den visar att insikten om kulturens betydelse för att skapa attraktiva turistmål ökar. Men trots att potentialen även här är mer eller mindre obegränsad så saknas många kreativa idéer för en utvecklad kulturturism. Det stora tydliga besöksmålet är navet för dagens kulturturism. Det krävs ett Läckö slott eller ett lättillgängligt hällristningsområde för att satsningar på kulturturism ska löna sig. Med ett sådant synsätt utestängs många kommuner från att arbeta med begreppet kultur-turism. De har ju inte ett sådant besöksmål.

Bild på Bengt Källgren, länsbibliotekarie, Kultur i Väst

Bengt Källgren, länsbibliotekarie, Kultur i Väst. FOTO: Helén Andersson

Men kulturturism kan få liv i alla kommuner om man väljer att satsa på den egna lokala kulturen och vågar lyfta fram sin lokala identitet. Konstrundan är vid det här laget väletablerad som form på många håll. Hur kan den idéen tas vidare till andra områden, fantastiska hus, märkliga samlingar, skumma stadsdelar och nedlagda industriområden. När vågar järnvägsknuten lägga ut rälsen för nyskapande idéer kring sin järnvägsidentitet? Kulturturism är självklart stora besöksmål men också sociokulturella företeelser och spännande knasigheter. Biblioteket är den självklara utgångspunkten för allt detta, som dokumentalist i sitt lokalhistoriska rum men framförallt som kunskapsförmedlare i och utanför buy viagra biblioteket.

 

Text: Bengt Källgren

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet