Elsebeth Tank lämnar Malmö stadsbibliotek

MALMÖ Elsebeth Tank lämnar sitt uppdrag som stadsbibliotekarie i Malmö. För henne handlar det inte om att ge vika för den kritik som de senaste åren har skuggat utvecklingsarbetet på Malmö stadsbibliotek. Hon säger sig snarare vara redo för en ny fas i karriären.

Den 6 augusti fick personalen på Malmö stadsbibliotek beskedet att Elsebeth Tank har valt att avsluta sitt förordnande som statsbibliotekarie. Tidigare hade hon också haft samtal med kulturdirektör Elisabeth Lundgren och enligt uppgift var båda parter eniga om att det var ett riktigt beslut. Elsebeth Tank betonar samtidigt att det inte handlar om att ge efter för den kritik som stundtals har riktats mot hennes ledarskap och idéer kring vad biblioteket ska vara eller icke vara.

– Det som har beskrivits i pressen har inte varit verkligheten så som den ser ut här på biblioteket. Det är klart att det har funnits kritik. Den sensate offentliga kritiken kom från 13 medarbetare, vilket är drygt tio procent av de anställda. Men bibliotekets ledningsgrupp har också gjort mycket för att skapa en bra arbetsmiljö. Jag får även mycket positiv feedback från anställda, men det kan man inte tro när man läser det som står i tidningarna. Det verkar dessvärre inte finnas en tradition att försöka hitta alternativa synpunkter. För mig är det en smula förvånande att man ser så mycket negativt och att man inte ser resultatet av det vi har byggt upp, säger Elesebeth Tank.

Skapat mycket

Det hon tillsammans med de 124 anställda på Malmö stadsbibliotek har skapat sedan hon tillträdde januari 2008 är arbetet med bibliotekets strategi ”The Darling Library in the World – ditt liv, dina drömmar, ditt bibliotek.”. Strategin har bland annat tagit sig uttryck i en förändring av bibliotekets publika ytor. Men även det Digitala Biblioteket, Internationell författarscen och den sedan i somras nyinvigda avdelningen för 9 – 12 åringar – Balagan. Andra synbara resultat Elsebeth Tank gärna lyfter fram är olika former av strategiska samarbeten, som exempelvis resulterat i att Malmö Lärcenter numera är en del av stadsbiblioteket.

– Om den negativa bilden vore sanningen hade vi inte kunnat skapa det vi har idag. Detta är konkreta resultat som kommer fortsätta. Vi har byggt upp en kapacitet och kan mer idag än för fyra-fem år sedan. Här finns människor med stor kunskap och det kommer leva vidare, fortsätter hon.

Nytt steg

Bakgrunden till att Elesebeth Tank nu tar ett nytt steg på sin yrkesbana ligger istället i att hon en tid närt en önskan att kunna föra sina utvecklingstankar vidare och satsa på en karriär som konsult i kultursektorn.

– Det är egentligen ingen ny tanke. Den har löpt genom många år. Jag är van vid att vara anställd och jag har inte tagit steget tidigare. Men man blir inte yngre och jag känner att det är dags nu medan jag fortfarande har kraften och skärpan, säger Elsebeth Tank och hyser samtidigt en övertygan om att den något ensidiga bilden av henne inte kommer påverka den framtia karriären.

– Att pressen fullständigt har ignorerat realiseringen av ett modernt bibliotek som öppnar sig mot omvärlden säger mycket om vilken bibliotekssyn de har. Jag tror att folk i biblioteks- och kultursektorn kan genomskåda detta, säger Elsebeth Tank.

 

LÄS MER

Framsidan har tidigare skrivit om Malmö stadsbibliotek

Malmö stadsbiblioteks digitala satsning. Ur Framsidan nr 5/2011. Läs artikeln här.

Intervju med Elsebeth Tank i Framsidan nr 4/2011. Lär intervjun här.

I ett nummer av Framsteget ger Elsebeth Tank sin syn på bibliotekets strategiska arbete. (Finns endast som pdf.) Pdf:en hittar du här.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet