Internationella författarscener

SVERIGE Med Stockholm som förebild finns det numera en internationell författarscen i flera av våra nordiska storstäder. Göteborg är den senaste i raden där ambitionen är att skapa en scen för författare som inte är bosatta i Sverige. En scen där samtalet och litteraturen står i fokus.

Internationell författarscen i Göteborg hade sin första programpunkt på Bokmässan i Göteborg år 2010. Två år senare har elva författarbesök arrangerats runt om på olika platser i Göteborg och besökarna håller så sakta på att hitta till arrangemangen som bland annat inkluderat nobelpristagaren Mario Vargas Llosa.

– Vi är inne i en fas där vi håller på att etablera oss, säger Sofia Gräsberg, koordinator för Internationell författarscen i Göteborg. Och vi både sneglar på och samarbetar i viss mån med Stockholm, Malmö och Oslo. Samtidigt som vi försöker hitta våra egna lösningar och sätt att skapa en bra scen utifrån de förutsättningar vi har just nu.

Inspiratör

Sveriges första internationella författarscen startade 1998 när Stockholm var kulturhuvudstad. Bibliotekarie Ingemar Fasth fick uppdraget och byggde sin idé på en tidigare informell liten scen för nordiska författare. Den nya scenen blev snabbt en succé och så småningom ett av ett fåtal projekt som överlevde kulturhuvudstadsåret.

– Det fanns ett uppdämt behov av samtal som går på djupet, tror Ingemar Fasth och närmar sig därmed det unika med en internationell författarscen.

– Författarna ska känna sig utvalda och publiken känna sig inbjudna. Det handlar om att skapa en vi-känsla. Det svåra är att hitta rätt samtalspartner som får författaren att slappna av, säger Ingemar och betonar att det handlar om intellektuella samtal och inte om att lansera böcker.

Stora författare

Idag finns Stockholms internationella författarscen i hörsalen på Kulturhuset och har cirka 25 arrangemang om året. Ingemar Fasth är fortfarande producent för scenen och gör urvalet av författare.

– I nio fall av tio består urvalet av stora författare som är aktuella med en översättning och som bjuds in i samarbete med förlagen, säger han och tillägger att det viktiga är att göra det enkelt för publiken och att vara på samma plats.

– Kräv en scen som gärna går att förändra till en unik scenbild för varje specifikt program, tipsar han och erkänner att det har varit fantastiskt roligt att skapa den internationella författarscenen, men att det är ännu roligare att det nu sprider sig och att det finns internationella författarscener i Malmö, Köpenhamn, Oslo och Göteborg.

Nya läsgrupper

Sommaren 2009 startade Malmö stadsbibliotek sin internationella författarscen efter förebild från Stockholm och som ett led i bibliotekets strategi att nå nya läsgrupper på nytt sätt. Sedan 2011 är Per Bergström projektledare med hopp om att projektet ska gå in i ordinarie verksamhet när projektpengarna tar slut 2014.

– Vi får hela tiden en allt större publik, säger Per och erkänner att det är mycket tack vare den uppmärksamhet scenen fick när de förra våren lyckades få dit Paul Auster och Amos Oz efter varandra.

Precis som i Stockholm bygger författarscenen i Malmö på kvalitativa författarsamtal med internationella författare. Och precis som i Stockholm tycker Per att den stora svårigheten handlar om att hitta rätt samtalspartner där dynamiken gör att det uppstår bra, intressanta och intellektuella samtal.

– Målsättningen är att publiken genom samtalet ska hitta nyckeln till författarskapet, bli nyfiken och förstå hur de ska läsa boken. Eller om det redan är en begeistrad läsare ge något nytt som för läsaren ännu djupare in i verket.

För att nå nya läsgrupper har konceptet i Malmö utvecklats genom att alltid ha ett försnack en vecka före författarbesöket där en bibliotekarie presenterar författaren och författarskapet på olika sätt. Det görs också en Youtube-presentation som finns på bibliotekets hemsida och ibland har författaren själv delat med sig av sin personliga Spotify-lista eller en kort intervju.

– Helheten har ett mervärde och vid varje tillfälle bjuder vi på tilltugg som är förankrat i det land författaren kommer från plus att det alltid medverkar två skådespelare som läser ur författarens verk. Allt för att öka intresset för författarskapet, säger Per och avslöjar att biblioteket till hösten kommer att ha förprogram en halvtimme innan författarframträdandet där bland annat Malmö symfoniorkester kommer att framföra små stycken.

Lokal

Liksom att den internationella författarscenen har sin fasta plats i hörsalen på Kulturhuset i Stockholm, har Malmö alltid sin internationella författarscen i Ljusets kalender på stadsbiblioteket. Två scener som byggs upp utifrån varje författarframträdandes unika behov. Detta är också det som skiljer den internationella författarscenen i Göteborg mest från de två övriga i Sverige. I Göteborg är scenen ambulerande och har ingen fast plats.

– När om- och tillbyggnaden av stadsbiblioteket är färdig kommer vi troligtvis att vara där. Fram till dess rör vi oss runt i staden, även om vi oftast håller till på Världskulturmuseet, säger Sofia Gräsberg i Göteborg och berättar att litteraturen just nu är ett omdiskuterat ämne i Göteborg med ett litteraturhus på politikernas dagordning.

– Målet är att kunna arrangera program och samtal med hög kvalitet och då är det det som ska få styra valet av lokal tills vidare.

Samarbete

Göteborg skiljer sig också från övriga genom sin styrgrupp som består av sex olika verksamheter med Sofia som koordinator. I gruppen finns representanter från Göteborgs stadsbibliotek, Världskulturmuseet, Bok- och biblioteksmässan, Vetenskapsfestivalen, Göteborg & Co, Kultur i Väst och Författarcentrum Väst. Sammansättningen ger många självklara samarbetsområden där den internationella författarscenen kan synas. Hittills har scenen byggts upp på såväl Världskulturmuseet och på Vetenskapsfestivalen som på Bokmässan och Göteborg kulturkalas.

FAKTA
Ur höstens program på de internationella författarscenerna

Göteborg: Nathan Larson, Harald Rosenløw Eeg, Hanne-Vibeke Holst och Anna Arutunyan samt Shailja Patel
Malmö: Hanne-Vibeke Holst, Jeanette Winterson, Linn Ullman och Suzanne Brøgger.
Stockholm: Jeanette Winterson, Lydia Davis, Colm Toibin, Linn Ullman, Alain Hollinghurst, Lizzie Doron, David Foenkinos och Karl Ove Knausgård.

– Det här är ett projekt som vill nå nya läsare och jag tror att i många av dessa sammanhang gör vi det, menar Sofia. Dessutom är det en kostnadsfråga när vi utnyttjar de scener vi har samarbete med. Vi har en stram budget med tanke på verksamhet och ambitioner, så samarbete med varandra och med förlag är viktigt.

Trots grundläggande likheter finns det små individuella skillnader mellan de internationella författarscenerna i Stockholm, Malmö och Göteborg. Både Ingemar, Per och Sofia poängterar det goda samtalet som ett oslagbart koncept, men att det framförallt handlar om att göra bra arrangemang så att besökare och författare kommer tillbaka.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet