Litteraturens politik

LUND Om inga stödinsatser görs finns det en risk att vi inom en given framtid får handla alla böcker på nätet. Det kan också innebära att biblioteken får en roll som ensam bärare av den tryckta boken. Litteraturforskaren Ann Steiner ser ett behov av en tydlig litteraturpolitik. Hon är samtidigt tveksam till att Litteraturutredningen kommer göra någon skillnad.

Ann Steiner är litteraturvetare vid Lunds universitet. Hon har tidigare forskat och skrivit böcker om litteraturens strukturella förutsättningar i dagens mediesamhälle. Ann Steiner har också medverkat som expert i Litteraturutredningen som presenteras på torsdag den 27 september.

– Det är ett stort arbete och det mest seriösa sedan 70-talet. En framträdande sak är att bokhandeln är betydligt mer klämd än vad man kunnat ana tidigare, säger hon.

En avgörande faktor bakom den något pressade situationen för den fysiska bokhandeln är att allt fler köper sina böcker på nätet, samtidigt som de stora bokhandlarna i högre utsträckning satsar på bästsäljare.

– Många kunder som vill ha smalare böcker blir hänvisade till nätet. Den fysiska bokhandelns fokus har flyttas från litteraturen till försäljning. Om alla bokinköp i framtiden sker på nätet, kanske biblioteket blir den enda platsen där man kan mötas av många böcker. I ljuset av vad som händer med bokhandeln, blir de också viktiga som en plats att gå till för att få tips, säger Ann Steiner.

Bild på Ann Steiner

Expert Ann Steiner är litteraturforskare i Lund och har medverkat som expert i Litteraturutredningen som presenteras på Bokmässan. FOTO: Fredrik Swedemyr

Bokhandel i kris

Att bokhandeln är i kris har också uppmärksammats av Kulturrådet. Sedan december 2011 har man riktade insatser för att främja det litterära mötet i bokhandeln. Men Ann Steiner tror dock inte det räcker.

– Den här utvecklingen väcker många frågor. Varför ska vi ha en bokhandel? Är det en trevlig kulturell mötesplats? Ett stöd är inte räddningen. Vill vi ha kvar bokhandeln måste vi lyfta den här frågan högre, säger Ann Steiner vidare.

Distribution och tillgång till litteratur är en av de stora frågorna i dagens bokbransch. Att hitta ett fungerande system för bokmarknadens alla parter, från författare till läsare, är en av de stora utmaningarna enligt Litteraturutredningen. Inte minst visar den senaste tidens debatt kring e-boken hur svårt det kan vara. Kravet på lönsamhet och tillgängliggörandet av litteratur har här inte kunnat enas.

– Jag kan förstå att den nuvarande modellen är kostsam för biblioteken. Samtidigt förstår jag förlagens rädsla när det är lika lätt att låna e-boken, som att köpa den, säger Ann Steiner.

Ökad tydlighet

Situationen på dagens bokmarknad visar att det behövs en tydlig litteraturpolitik. Ann Steiner har i en artikel i Statsvetenskaplig tidskrift tagit tempen på litteraturens ställning i riksdagen mellan åren 2000 och 2011.

– Vad som framkommer är att det finns en massa idéer om vad litteratur är. Sedan omvandlas dessa idéer till tankar om till exempel utbildning, hur man ska bli en bättre människa, hälsa eller barns läsförmåga. Litteraturen ska göra allt. Från ett politiskt håll har man en väldigt instrumentell syn på litteraturen, säger Ann Steiner.

Vikten av tydlighet

Hon framhäver även att politiker ofta använder begrepp som litteratur, läsning och bok synonymt. Något som inte direkt bidrar till en tydlighet och som också kan få betydelse för gemene läsare.

– Ska man besluta om regelverk eller stödåtgärder är det viktigt att ha begreppen klart för sig. Talar vi om alla slags böcker? Är det skönlitteratur? Format? Idag har vi högre skatt på e-böcker. Är det den fysiska boken man vill stödja eller är det litteratur? Det kan få konsekvenser. Det är viktigt med en tydlig litteraturpolitik för att inte bara marknadens intressenter ska komma till tals, säger Ann Steiner vidare.

En tandlös utredning

Vilken betydelse Litteraturutredningen får för den framtida litteraturpolitikens konfiguration är i dagsläget oklart. Även om Ann Steiner tror på litteraturens kraft, har hon ganska små förhoppningar om att Litteraturutredningen kommer göra någon större skillnad.

– Utredningen har inte fått några pengar. Den identifierar problem och kommer med förslag. Fast utan pengar att dela ut finns det en risk att inget händer. Men litteraturen är nödvändig för ett bra samhälle och Litteraturutredningen kan alltid bidra till en viktigt debatt, säger Ann Steiner.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet