Och vinnare är…

GÖTEBORG Under Bok- och biblioteksmässan delas det ut en hel del priser. Två glada vinnare under torsdagen var Koldeniusstipendiaten Bodil Karlsson Ejwertz och Heidi Carlsson Asplund som tilldelades årets Amy-pris.

Amypriset är TPB:s tillgänglighetspris som delas ut till ett förlag eller en institution, organisation eller förmedlare som satsat på tillgängliga medier på ett spännande eller framgångsrikt sätt under året.

– Det är alltid svårt at välja bland de nominerade, säger myndighetschefen Roland Eliasson. Men Heidi är en välförtjänt vinnare.

– Jag trodde inte det var sant när jag fick veta, säger en stråland glad Heidi med famnen full av blommor. Men jag är jätteglad och det är en viktig målgrupp att arbeta med, konstaterar Heidi som numera jobbar på Lerums bibliotek.

Koldeniusstipendiet

Malin Koldeniusstipendiet instiftades 2010 av Skolbibliotek Väst och Kultur i Väst och ska ges till en lärare i Västra Sverige som ”på ett förtjänstfullt sätt verkat för användandet av skolbibliotek”. Stipendiet bär Malin Koldenius namn eftersom hon under sin tid som bibliotekskonsulent brann för skolbibliotekets roll i skolan.

Årets stipendium gick alltså till Bodil Karlsson Ejwertz, till vardags lärare på Bleketskolan på Tjörn. Här har hon tillsammans med skolbibliotekarien de senaste tre åren drivit ett läsprojekt som höjt statusen på läsning bland högstadieeleverna.

– Det är så sällan någon uppmärksammar skolans arbete så detta är väldigt hedersamt och väldigt skoj, skrattar hon och berättar att hon redan firat med tårta på skolan.

FAKTA

Motivering Amy-priset: ”Heidi Carlsson Asplund tilldelas årets Amy-pris för sitt målmedvetna arbete med att underlätta tillgängligheten till litteraturen. Genom att vara en framåtblickande och nyfiken teoretisk praktiker har hon i mycket hög grad bidragit till att göra Västra Götaland till en bättre plats för personer med läsnedsättning.”

Priset består av ett diplom och 20 000 kronor.

 

Motivering Koldeniusstipendiet: ”För att hon gjort skolbiblioteket till ett andra klassrum för elever och främjat läsandet bland både killar och tjejer.”

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet