Från skeppsvarv till kulturvarv

HELSINGÖR Helsingør hamn upplever just nu en genomgripande förändring. Slutresultatet kommer att bli ett enastående centrum för kultur, kunskap och kreativitet.

Fram till år 1983 strömmade arbetarna in genom porten till Helsingør Skibsværft, som de hade gjort i över hundra år. Men en dag var orderboken tom, och skeppsbyggarverksamheten upphörde. Samma år övertog kommunen varvsområdet och inom kommunförvaltningen grunnade man länge och väl på vad området skulle användas till. Det första förslaget om ett köpcenter med kontorlokaler och bostäder förkastades.

– Eftersom vi har Kronborg Slott som närmaste granne blandade staten sig i, och det kom begränsningar på vad man fick lov att använda området till. Det blev ett nej till de kommersiella planerna, berättar stadsbibliotekarie Margrete Haugen.

Allt under ett tak Kulturvaerftet består av flera byggnader och organisationer under ett tak. Här finns bland annat bibliotek, restaurang och varsmuseum. Biblioteket ligger centralt placerat i tre plan och hela huset andas modern arkitektur med mycket detaljer sparade från den gamla varvsmiljön. FOTO: Helén Anderson

Kulturområde

År 2000 kom Kronborg med på Unescos lista över världskulturarv. Det innebar krav på att området skulle användas till kultur- och naturändamål. Ungefär samtidigt led det gamla huvudbiblioteket inne i stan av platsproblem och en dag föreslog en kvicktänkt politiker att biblioteket kunde ju flytta till varvet! Ett frö hade såtts och nu, några år senare, växer en storslagen satsning i fyra delar fram, under samlingsnamnet ’Kulturområde Helsingør”.

Den första delen, Kulturværftet, är redan klar. De tre övriga omfattar landskapsprojektet ’Kulturhavn Kronborg’, ett splitternytt sjöfartsmuseum i den gamla torrdockan, och en omfattande restaurering av Kronborg Slott och fästning. Allt beräknas stå klart år 2013.

Processen med Kulturværftet har kostat, om inte blod, svett och tårar, så en hel del tumult och många upprörda diskussioner, både bland politiker och vanligt folk, berättar Margrete Haugen. Det var också motstånd mot att biblioteket skulle flytta.

–Varvet betydde otroligt mycket i Helsingør, i riktigt många år. Det var stadens största arbetsplats, så det var en stor omställning då det lades ned. Liksom åtskilliga hamnstäder runt om i världen omvandlas här ett gammalt fabriksområde till kultur- och utbildningsinstitutioner och vi rör oss bort från industristad till kulturstad.

Gammalt möter nytt

Tre av de tidigare varvsbyggnaderna omvandlades under åren 2008-2010 till det spektakulära kulturhuset Kulturværftet med ett modernt bibliotek på 6 000 kvadratmeter i tre våningar, en stor teater- och konsertsal, en mindre scen, café, mötesrum, skeppsvarvsmuseum, utställningslokal, plus kontorplatser för omkring 80 medarbetare. Allt på sammanlagt 13 000 kvadratmeter.

Hela skapelsen binds samman av en segelinspirerad fasadstruktur, uppbyggd av en facetterad klimatskärm och en tak-konstruktion av glas och stål där solens strålar reflekteras i de många blanka, trekantiga ytorna.

Innerväggar och tak har fått bevara sin råa betongstruktur från varvets tid. Ett par mattor har mönster av kugghjul och verktyg. Och i barnbiblioteket sitter den halvannan meter höga Bamse Hansen, tidigare varvsarbetare, och betraktar drömmande fartygen som passerar utanför fönstren.

Det handlar om att förena gammalt och nytt. Hela projektet har genomförts med respekt för varvet och dess traditioner. På översta våningen, där facklitteratur och material om Helsingørs lokalhistoria står, är en glasvägg dekorerad med gamla kartor över Kronborg-området. I mellanvåningen kan man på motsvarande vägg roa sig med att läsa karaktäristiska öknamn på varvets arbetare. Och första våningens glasvägg visar en del av de 429 skepp som byggts på varvet. Här finns också en modell av det största fartyget, motorfärjan ”M/F Kong Frederik IX”.

– Under hela utvecklingsprocessen lade vi stor vikt på att kulturen och hamnen skulle samspela. Hamnområdet har alltid varit kärnan i Helsingørs historia och alla känner till Hamlets slott Kronborg. Många turister på väg dit passerar Kulturværftet och tittar gärna in. Som bonus kan de möta vanliga ortsbor, ler Margrete Haugen.

FAKTA
Kulturværftet öppnade den 10.10.2010 kl. 10:10

Bakom Kulturværftet står Helsingør Kommun. Totalpris för bygget: cirka 340 miljoner danska kronor.

Kulturværftet har cirka 35 – 40 000 besökare i månaden. Många besökare är från Sverige.

Läs mer: www.kulturvaerftet.dk

Ny stadsdel

De allra flesta Helsingørbor har nu också gett med sig och tycker att omvandlingen från skeppsvarv till kulturvarv inneburit en stor vinst för både dem och för staden och i framtiden finns det idéer om att också placera utbildningsinstutioner på området.

– Varvet var ett stängt samhälle. Biblioteket och Kulturværftet representerar öppning och liv i ett hus där alla är välkomna, och att ligga vid vattnet har ett härlighetsvärde som inte kan köpas för pengar, konstaterar Margrete Haugen.

Text: Gunilla Heick

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet