Satsning på nationell lösning för e-böcker

STOCKHOLM Kungliga Biblioteket, KB, kommer att genomföra en förstudie för att förbereda för det uppdrag gällande e-böcker som Litteraturutredningen föreslår.

– Det är glädjande att KB genomför denna förstudie och därmed tillsammans med Svensk Biblioteksförening verkar för att bredda alla biblioteks tillgång till e-böcker, säger Inga Lundén, ordförande för Svensk Biblioteksförening, i ett pressmeddelande.

Förstudien samfinansieras av Svensk Biblioteksförening och KB och väntas resultera i ett samlat, eller flera, förslag som kan ligga till grund för fortsatt arbete under förutsättning att KB får det föreslagna uppdraget.

– Förstudien är viktig, men den är bara ett startskott, påpekar Inga Lundén. Det behövs betydligt mer resurser för att KB ska kunna ta sig an frågan om uppbyggnad av ett hållbart nationellt e-bokssystem.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet