The Idea Story

LONDON Det har gått tio år sedan det första Idea Store-huset slog upp portarna i stadsdelen Tower Hamlet i östra London. Tio år och fem byggnader senare är verksamheten väl etablerad och i ständig utveckling.

Flugorna surrar över den färska fisken som säljs i marknadsstånden längs Whitechapel Road. Marknaden sträcker sig flera kvarter och ligger som en barriär mellan den hårt trafikerade gatan och de låga, ruffiga husen. Jag är i London för att ta reda på hur det gått med Idea Store-konceptet och letar mig nu fram i trängseln längs trottoaren. Mitt i den levande, kaotiska miljön, ser jag på långt håll en modern byggnad som reser sig högt över marknadsstånden. En fem våningar hög byggnad med skimrande grön, transparent glasfasad.

– Välkommen till Idea Store Whitechapel, hälsar Sergio Dogliani, chef för Idea Stores i London.

Bild Sergio Dogliani. FOTO: Helén Andersson

Synligt Ideastores ligger alltid på platser där människor naturligt finns eller passerar. – Du ska inte behöva leta efter ett bibliotek, menar Sergio Dogliani. FOTO: Helén Andersson

Synliga

Att huset har glasfasad är ett medvetet val förklarar Sergio när vi en stund senare sitter i husets café och blickar ut över marknaden på Whitechapel Road.

– De som är därute ska kunna se vad som händer här inne, förklarar han. Om de inte känner till vad ett bibliotek är eller vad inlärning kan betyda, är det första steget att de känner igen huset och att det ska vara lättillgängligt och inte något som sker bakom stängda dörrar.

– Men framförallt, fortsätter han, är platsen viktigt. Här letar inte folk efter oss, de hittar hit ändå.

Och det var så det hela började redan år 1999. Då gjordes en massiv marknadsundersökning i Londons mest socialt utsatta områden om hur invånarna använde biblioteken. Svaren visade att fler skulle besöka biblioteken om de var mer lättillgängliga och om de kombinerade sin verksamhet med något annat.

– Vi förstod att platsen var en viktig faktor, säger Sergio. Genom att ligga där folk passerar i sin vardag kan de komma när de är på väg till något annat. Vi förstod också att öppettiderna var viktiga och att lärande var viktigt. Vi jobbade med konceptet i fyra år och 2002 öppnade vi det första Idea Store i området Bow i stadsdelen London Borough of Tower Hamlet.

Två sidor av samma mynt

Enligt Sergio saknar ungefär 15 % av invånarna i Tower Hamlet helt utbildning. Därför är lärandet en viktig och bärande del av konceptet Idea Store. Genom att inte bara samla stadsdelens befintliga lärcentra, skolor och bibliotek under samma tak, utan genom att också börja arbeta tillsammans, har verksamheten blivit kraftfull.

– Vi har helheten, förklarar Sergio det unika. Allt är involverat i varandra. I det här huset kan du inte lära dig om matlagning och mekanik utan att också läsa om det. Eller vice versa. Vi vill skapa erfarenhet och om du tar en kurs i franska kan du samtidigt läsa böcker om fransk kultur, om att resa i Frankrike eller om franska författare. Vi tänker oss att läsa och lära är två sidor av samma mynt.

Spelar roll

År 2009 fanns det sammanlagt fyra Idea Stores i Tower Hamlet och en ny marknadsundersökning visade att verksamheten hade etablerat sig och hade många användare. Men man såg också att boende i området var oroliga för sin hälsa, för sitt boende och för att inte ha något jobb.

– Vi erkände för oss själv att vi faktiskt spelar roll så vi lade till dessa områden till vår strategi, säger Sergio och berättar att de nu till exempel arbetar med olika arbetsförmedlare som bland annat har särskilda, riktade kurser för de som till exempel vill jobba på café eller bli egen företagare. De samarbetar också med en statlig myndighet som har kurser i intervjuteknik och i att skriva ett CV.

– Det är så många som söker sig till dessa kurser att de har fått en egen, fast plats på tre av våra Idea Stores, säger Sergio och tillägger att många i området ändå inte kan delta i dessa kurser. De är förhindrade av sin hälsa där diabetes, fetma, depressioner och problem med hjärtat är vanligt. Därför har Idea Store inlett ett samarbete med bland annat dietister och sjukgymnaster för att tillsammans se hur de kan förebygga ohälsa genom till exempel kurser i att laga hälsosam mat.

– Vi har nästan 1 000 kurser om året och genom att anpassa verksamheten efter lokalbefolkningens önskemål och behov förändras kursutbudet varje termin. Men många kurser förbereder folk för livet där ute och gör att deltagarna kan få ett jobb, eller ett bättre jobb. Här har vi en roll att spela, konstaterar Sergio.

Flexibel modell

På grund av ekonomisk kris och andra yttre faktorer är det svårt att mäta vilken exakt inverkan verksamheten på Idea Store har haft i området. Men sedan starten för tio år sedan har Idea Stores fördubblat antalet besökare och i de årliga undersökningar som görs bland Londons bibliotek ligger de i topp i popularitet.

– Vi är de enda som går mot trenden med färre biblioteksbesök och färre utlån i hela Storbritannien, förklarar Sergio stolt samtidigt som han beklagar det svala intresset från kollegerna i landet i övrigt.

– Om man lägger ner mycket pengar på nya biblioteksbyggnader borde man vara nyfiken på vad folk vill ha för verksamhet i den. Annars slutar folk komma. När vi flyttar in i ny byggnad flyttar vi också in med massor av nya idéer. Det är en del av vårt DNA, att hela tiden utvärdera och se vad vi kan göra mer och bättre. Idea Store är ett varumärke som är tillräckligt flexibelt för att anpassas efter olika omständigheter.

I ett hörn av caféet är det några äldre män och yngre pojkar som samlats i sofforna framför Tv:n. Sergio nickar försynt mot dem och viskar att där ser jag ytterligare en anledning till Idea Stores popularitet.

– Vi är som ett vardagsrum dit folk kommer av olika anledning och med olika bakgrund. En del läser tidningen, affärsmän har möten, mammor träffas och tar en kaffe eller, som nu, äldre och yngre som tillsammans tittar på TV. En nyckelfråga för oss har varit att riva barriärer och när vi fungerar som en social mötesplats med alla sorters människor är vi väldigt nöjda, ler han.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet