Folkets Hus och biblioteket i Hammarkullen

Ingen stor skillnad Allyson Nunez och Helen Leden Nilsson tycker egentligen att det mesta är sig likt sedan kommunen tog över driften av biblioteket. Foto: Helén Andersson

 

GÖTEBORG Biblioteket i Hammarkullen drevs under arton år av Folkets Hus. Den första januari 2011 tog Göteborgs kommun över drift, verksamhet och personal.

– Det dagliga arbetet är sig ganska likt, konstaterar bibliotekarie Helen Leden Nilsson.

Spårvagnshållplatsen i Hammarkullen centrum påminner om en tunnelbanestation i en Stockholmsförort. En lång rulltrappa tar mig upp från underjorden till Hammarkulletorget där Folkets Hus och biblioteket finns.

– Förut fanns det många fler butiker och restauranger på torget, berättar Helena när hon släpper in mig. Medborgarkontoret finns kvar i samma lokaler som biblioteket, visar hon när vi passerar receptionen på väg genom biblioteket.

– Det gör att vårt lilla bibliotek fungerar som mötesplats för alla, tillägger bibliotekarie Allyson Nunez medan hon serverar oss kaffe. På morgonen är många här och läser tidningen, på eftermiddagen liknar vi mer en fritidsgård, skrattar hon.

Skillnad

Både Helen och Allyson jobbade på biblioteket när det drevs av Folkets Hus. Egentligen upplever de inte att det blivit någon större förändring, men det finn ändå skillnader som till exempel sammanhang, verksamhet och anställningsförhållande.

– Vi var lite isolerade tidigare, säger Helen. Nu finns vi i ett bibliotekssammanhang med större arbetsgrupp och en chef som själv är bibliotekarie och förstår verksamheten.

Även om Helen och Allyson kände sig ensamma ibland tillhörde de Folkets Hus med gemensamma personalmöten en gång i veckan och det var nära till chefen, bara en trappa upp.

– Men vi var ju väldigt självständiga i det mesta som rörde biblioteksverksamheten, minns Helen. Vi försökte klara oss själv vad det än gällde.

– Vi var ju samtidigt ett med Folkets Hus och var väldigt involverade i deras verksamhet med mycket mer kulturevenemang än vad vi har nu, tillägger Allyson.

– Folkets Hus vill gärna fortsätta samarbeta och jag hade möte med dem för ett tag sedan där vi bestämde att vi skulle försöka göra något tillsammans igen, säger Helen.

FAKTA

Hammarkullen tillhör stadsdelsnämndsområdet Angered i Göteborg.

Det finns tre bibliotek i stadsdelen; i Angered, Hjällbo och Hammarkullen.

Folkets Hus i Hammarkullen är medlem i Folkets Hus och Parker.

Folketshusföreningen är en ideell förening. Medlemmarna i föreningen är både enskilda personer och andra föreningar och organisationer.

Folkrörelsebibliotek

Hammarkullen är ett typiskt miljonprogram i nordöstra Göteborg med få arbetsplatser, många språkgrupper och hög arbetslöshet. Området har alltid haft många aktiva föreningar och för att ge dem en samlingsplats invigdes 1986 Hammarkullens Folkets Hus. Några år senare fick biblioteksnämnden i Göteborg och LO- distriktet medel från bland annat Statens Kulturråd för att öppna ett bibliotek och i april 1992 kunde biblioteket i Hammarkullen öppna.

– Biblioteket drevs av Folkets Hus men ingick redan från början i samma bibliotekssystem som andra bibliotek i Göteborg, berättar Allyson.

– Biblioteket hade en väldigt liten budget och många var nog förvånade att det gick att driva med så lite pengar, säger Helen. Men faktum är att vi hade mer pengar till media då än vad vi har nu.

Lojalitet

Helen och Allyson kom till Hammarkullens bibliotek med ett års mellanrum i början av 2000-talet. Ingen av dem hade heltidstjänst och bibliotekets öppettider var begränsade. Och så var det ända fram tills att kommunen tog över verksamheten 2011. Nu jobbar båda heltid och är nöjda med sitt nya sammanhang där anställningen i kommunen känns trygg.

– Vi har blivit av med nedläggningshotet sedan kommunen tog över, säger Allyson och berättar att hotet var ständigt närvarande under de senaste åren de jobbade för Folkets Hus.

– Samtidigt var det ju mer personligt och familjärt med Folkets Hus, tycker Helen och får medhåll av Allyson.

– Det kändes mer som vi. Nu är det mer ett jobb. Ett bra jobb.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet