Medborgarens bästa förenar ledarskapet

NACKA I Nacka skär gränsen mellan den privata och offentliga sektorn biblioteken i två halvor. I ena halvan driver Dieselverkstadens bibliotek AB tre av kommunens bibliotek. I den andra driver kommunen tre. Framsidan besökte Nacka för att se hur ledarskapet formar sig på båda sidor gränsen. Det är mer som förenar än skiljer sig åt. Ytterst handlar det om att ge kommunens invånare den bästa servicen.

– Hur är det med er? Varför hänger ni här? Barbro Bolonassos skojar med tre killar i tidningsrummet.

– Vi har inga jobb.

– Ni borde starta en Fairtrade-handel, säger Barbro och samtalet kring att hitta möjliga vägar i arbetslöshetens alltmer förtätade landskap öppnar sig.

I snart 20 år har Barbro Bolonassos varit chef på biblioteket i Fisksätra. Genom åren har hon byggt upp en stark tro på bibliotekets funktion i samhället.

– Ska jag vara en ledare i ett kommunalt system måste jag definiera mitt ledarskap i förhållande till medborgarna. Jag är här för att serva medborgarna, säger hon.

Fisksätra ligger tjugo minuter med Saltsjöbanan från Slussen söder om centrala Stockholm. Med sina lite över 7 000 invånare per kvadratkilometer, är det Sveriges mest tätbefolkade ort. Biblioteket ligger i ett köpcentra i centrum. Över torget på andra sidan ligger kyrkan.

– Där jobbar en diakoni som delar ut mat till barn. Här finns barn som går hungriga. Deras enda mål mat kanske är det de får i skolan. Ett ledarskap handlar om att se till hela området. Vi möter många människor med många olika behov och att engagera sig i olika frågor är viktigt, berättar Barbro vidare.

Bild på Barbro Bolonassos

Manifest Barbro Bolonassos är chef på biblioteket i Fisksätra. Unesco:s biblioteksmanifest är en grundbult för hur hon tänker kring bibliotek. För Barbro Bolonassos handlar ledarskapet om att se till medborgarnas bästa. Foto: Fredrik Svedemyr

Slåss för sin sak

Den grundläggande filosofin för hennes inställning till bibliotek och en grundpelare för hur Barbro Bolonassos vill driva biblioteket är Unesco:s biblioteksmanifest. Där betonar man bland annat bibliotekens uppgift att vara medborgarna till tjänst.

– Det är vår ryggrad, vår klänning och något som förenar oss med kollegor globalt. Det är underbart att tänka att detta är något man delar med andra människor. Jag kommer från en familj av företagare och kunde lika gärna sålt saker. Men mitt engagemang kommer ur denna tanke, fortsätter hon.

Biblioteket i Fisksätra är, som många andra bibliotek, en platt organisation. Personalen består av en grupp på sex personer och några timanställda. Ett ledarskap handlar i stor utsträckning om att få de egna medarbetarna att känna entusiasm. Det är också en förutsättning att personalen som helhet ställer upp bakom de grundläggande principerna för hur verksamheten ska drivas. Personalen har haft samtal kring Unesco:s biblioteksmanifest och en gemensam värdegrund.

Närvaro Barbro är ständigt närvarande i biblioteket och bygger relationer med besökarna. Hon försöker gärna hjälpa människor i deras vardag. Här med Andreas Risan, som arrangerar ungdomsspelmanslag i Fisksätra för att unga mellan 12-20 ska mötas genom folkmusiken. Foto: Fredrik Svedemyr

– Ute på golvet är vi alla likställda. Sedan har alla sina specialiteter. Värdegrunden är viktig och den har vi tagit fram tillsammans. Vi har möte varje fredag. Den är den minsta beslutsnivån och vi behöver vara överens om saker som budget och om vi ska ta emot en praktikant eller inte. Som chef kan jag slåss för saker jag tycker är viktigt, säger hon och berättar vidare om hur en gång var beredd att offra sitt ledarskap för en palestinsk tjej.

– Hon behövde en dator och hennes morbror hade sagt att då får du bygga en själv. Hon hade ingenstans att ta vägen och fick sitta på biblioteket. Hon byggde sin dator och lärde sig väldigt mycket om det tekniska.

Locka unga

Några stationer närmre Slussen kan man kliva av vid Sickla. I det som förr var industrilokaler i tegel är det idag företag, affärer, restauranger, biograf och inte minst Dieselverkstadens bibliotek – ett av Nacka kommuns privat drivna bibliotek.

– Det var ett vanligt kommunalt bibliotek fram till 2006, då det knoppade av och drevs på entreprenad på försök. Det fortsatte fram till 2012 och sedan vann vi Nacka kommuns upphandling av biblioteksverksamheten och idag driver Dieselverkstadens bibliotek AB tre bibliotek, säger Margareta Swanelid som är styrelseordförande i Dieselverkstadens bibliotek AB.

Dieselverkstadens bibliotek är i grunden ett områdesbibliotek, precis som Fisksätra och skiljer sig på ytan inte särskilt mycket från vilket kommunalt bibliotek som helst. Man har en specifik ambition att locka till sig unga. Det tar sig bland annat uttryck i en satsning på serier, fantasy och tv- och dataspel. Här finns konsoller framför platt-tv apparater och en välsorterad samling spel.

– Vi är ett av de bibliotek som bland annat lyckats fånga män mellan 20 och 40 år. Det är en grupp som inte besöker bibliotek så mycket, fortsätter Margareta.

Bild på Margareta Swanelid

Entreprenör Margareta Swanelid sätter kunden i centrum och vill driva bibliotek utifrån kundens behov. Så långt tänker hon i samma banor som sin kollega Barbro Bolonassos i Fisksätra. Skillnaden i ledarskapet handlar mer om att hitta lösningar utanför de kommunala ramarna. Foto: Fredrik Svedemyr

Kunden i centrum

Även om det om det på ytan uppfyller en slags grundläggande kravspecifikation på ett bibliotek, så framhäver Margareta Swanelid att det finns en skillnad bakom kulisserna.

– Redan när vi startade biblioteket 2002 ville vi förändra sättet att driva bibliotek och den interna organisationen med pass i disken. Vi försöker vara mer flexibla och tittar mer på hur man jobbar i detaljhandeln med kundutveckling. Vi jobbar kundanpassat, vilket betyder att vi förhåller oss till vad våra besökare vill ha. Det kan handla om öppettider, tillgänglighet eller andra önskemål. Medierna och läsandet är grunden, men kunden står i centrum, säger hon.

Kundanpassningen är också något som Dieselverkstaden tidigare fått kritik för. Att det skulle handla om en kommersialisering av biblioteket. Men Margareta Swanelid menar att detta är att underskatta folks vilja.

– Det handlar inte om att ta in det lättköpta eller slasklitteratur. Folk är väldigt medvetna och det är en kritik som underskattar folks behov av kvalitet, säger hon vidare.

Få individer att växa

Bakom en dörr har personalen sina utrymmen. Ett rum med rymd. Papper, böcker i högar och skrivbod längs väggarna. I mitten ett avlångt konferensbord. Det ger mer en känsla av att vara en redaktion. Margareta Swanelid vill också driva bibliotek som en organisation med högt i tak.

– Jag tänker förhållandevis icke-kommunalt. På de andra biblioteken som vi nu tar över har man haft chefer som kanske haft en viss roll. Det kan vara svårt att bryta. Chefen ska inte vara någon man skyller på när saker inte fungerar. En chef är kreativ och får individer att växa, säger hon.

Även om det naturligtvis krävs viss formalia med styrelse, ordförande och annat som skiljer Dieselverkstadens bibliotek från sina kommunala motsvarigheter, vill Margareta också driva bibliotek som en platt organisation.

– Vi jobbar med tvärgrupper mellan de olika biblioteken vi driver. Alla får anmäla vad de är intresserade av och varje grupp får eget ansvar. Om en viss grupp har ansvar för att köpa in en viss typ av media, ska det inte bli liggande bara för att någon råkar bli sjuk. Det handlar om att bygga en struktur där alla är delaktiga och har en gemensam målsättning. Jag är inte ledaren som pekar med hela handen, utan mer en samlande kraft. Jag är en lagspelare. Men precis som i en orkester är det någon som måste hålla i pinnen, annars blir det inte mycket musik, säger Margareta.

Frihet

Det som kanske skiljer ledarskapet mellan ett privat och offentligt drivet bibliotek, handlar mer om struktur och organisation. En skillnad där friheten att agera utanför offentlighetens ramar kan skapa ett utrymme för en annan typ av ledarskap. Ett syfte med själva upphandlingen är att skapa bättre förutsättningar att utveckla verksamheten. Samtidigt som Barbro Bolonassos i Fisksätra upplever att hennes strama budget inte direkt skapar den möjligheten, ser Margareta Swanelid fördelar med just den bolagiserade driftsformen.

– Grunden i verksamheten är ekonomin. Vi får ersättning som bygger på precis samma principer som ett kommunalt drivet bibliotek. Biblioteket är en politiskt styrd verksamhet och här finns det ingen skillnad. Vår motpart är nämnden. Samtidigt är vi inte en del i någon förvaltning, utan det som kommuninvånarna väljer ska effektueras direkt i en verksamhet. Vi har egen kontroll över ekonomin. Vi lyder exempelvis inte under lagen om offentlig upphandling och kan förhandla med olika aktörer på ett annat sätt. Jag ser en stor potential i den här modellen och att hitta en samverkan mellan det privata och det offentliga. Det finns mycket att lära, säger Margareta vidare.

I dagsläget finns en del frågetecken kring hur det här samspelet ska fungera. I Fisksätra har man inga pengar att köpa in svensk media och ett samarbete kring medieförsörjningen mellan kommunens samtliga bibliotek ska så småningom diskuteras. Trots en del oklarheter är ändå Margareta Swanelid optimistiskt inför de framtida utmaningarna.

– Det är inte min uppgift att frälsa alla i biblioteksbranschen. Biblioteket är en fantastisk inrättning och de som besöker oss är väldigt nöjda. Jag tror på det här, säger hon.

 

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet