Nätverk för världens biblioteksledare

STOCKHOLM Bill & Melinda Gates Foundation har skapat ett internationellt nätverk för biblioteksledare. Gates Foundation tror att detta är det mest effektiva sättet för att få framtidens biblioteksledare att våga utveckla, tänka nytt och skapa en gemensam syn på offentliga bibliotek i hela världen.

– En viktig del i nätverket är att skapa kontakter och att dessa i sig ska sprida ringar på vattnet, säger David Jonsson, verkamhetscontroller på Stockholms stadsbibliotek och Sveriges enda deltagare i nätverket Emerging Library Innovators, Ineli.

– Och det är så mycket enklare när man har det här nätverket bara ett mejl bort, fortsätter han. Jag behöver inte fundera på vem jag ska kontakta utan kan höra av mig direkt till Heba i Egypten.

Bild på David Jonsson

Höga krav David Jonsson är imponerad av Gates foundations målfokusering och på deras höga krav på resultatuppföljning. Foto: Helén Andersson

Unga ledare

Deltagarna i nätverket kommer från 17 länder och har alla olika erfarenheter, färdigheter och behov. Gemensamt för alla är att de har liknande ledarpositioner, är unga och har kommit ganska långt i karriären.

– Gates Foundation är mån om att inte lösa dagens problem med gårdagens lösningar och det är väl därför alla i nätverket är relativt unga, tror David som är noga med att påpeka att ålder och nytänkande inte behöver hänga samman. Gemensamt för deltagarna i nätverket är emellertid att de har erfarenhet av att, likt David, vara ung i ledarposition.

– Jag har hittills alltid varit den yngste och ende 80-talisten i de ledningsgrupper jag ingått i. Därför är det extra roligt att vara med i nätverket där jag kan diskutera och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Bill & Melinda Gates Foundation är världens största välgörenhetsorganisation och förfogar över cirka 30 miljarder dollar. I denna enorma apparat finns en liten del som heter Global Library där bland annat det tvååriga projektet Ineli huserar.

Det är första gången Gates Foundation jobbar med den här typen av nätverk och med ledarskapsfrågor. I deras informationsmaterial står det att de gör det för att de inser vikten av personalens betydelse, att den viktigaste indikatorn på ett biblioteks framgångar handlar om kompetens.

– Jag tror Gates satsar på unga ledare för att vi ska fungera som agenter för förändringar och utveckling i våra respektive länder, säger David och berättar att deltagarna i nätverket kallas för innovatörer.

– Ordet i sig säger att vi förväntas hitta nya sätt att se på saker och man har uttalat höga förväntningar på att vi ska bidra med något nytt. Och det är ju smickrande, ler han. Men samtidigt få man vara ödmjuk och inse att vi är 17 stycken och så unika är vi inte. Men tillsammans hoppas jag vi kan bidra till att internationellt utveckla bibliotek. Om inte på kort sikt så i alla fall genom de kontakter vi skapar och som förhoppningsvis kan ge resultat längre fram.

Ineli består av tre delar där nätverket är övergripande, men där deltagarna också är indelade i sex mindre projektgrupper med uppgift att skriva en rapport kring något ämne som uppfattas relevant internationellt. David ingår i en arbetsgrupp med en deltagare från usa och en från Uganda och tillsammans arbetar de med en rapport som för tillfället har arbetsnamnet What counts.

– Alla i min grupp har samma erfarenhet av att bibliotekets finansiär, eller sponsor, har krav på redovisningar som visar antal besökare och traditionella utlåningssiffror. Vi tycker alla tre att det är ett trubbigt sätt att se på bibliotekets arbete och försöker hitta andra mer tilltalande sätt att följa upp, mäta och lära utifrån. Det handlar om att vi ska bli bättre på att veta varför vi gör det vi gör och kunna förklara det på ett bra sätt. Och att kunna visa hur biblioteken gör nytta är verkligen en internationell fråga.

Arbetsgruppen förväntas inte skriva några långa avhandlingar, utan arbetet är främst ett sätt att lära av varandra och att lära sig arbeta internationellt och virtuellt. För även om nätverket vid några tillfällen träffats fysiskt, senast i Sydkorea, sker nästan allting inom Ineli via nätet och regelbundna Skypemöten är vardag för David.

– Det är en utmaning att göra allting via nätet, säger David som tillbringat många timmar på Inelis webbplats. Här finns alla projekt samlade, här finns ett forum att diskutera vardagliga problem på, här kan man diskutera varandras texter och här finns Inelis ledarskapsprogram med konkreta uppgifter som regelbundet ska lösas av deltagarna.

– Till stor del är det på många sätt ett traditionellt ledarskapsprogram, berättar David. Vi får uppgifter som kan handla om att skapa framgångsrika team, om projektledning eller om konfliktlösning. Det handlar helt enkelt om att vi ska återkoppla till sådant som är relevant för oss själva och vårt arbete.

FAKTA

Ineli, International Network of Emerging Library Innovators är ett tvåårigt projekt som deltagaren, innovatören, nomineras till. Efter att ha skickat in en ansökan väljs innovatören ut av stiftelsen. En andra projektomgång planeras och en ny nomineringsperiod är just avslutad. Den första kullen av innovatörer består av nitton personer från sjutton länder i fem världsdelar. En grundförutsättning för att alla länder ska kunna delta i projektet är att Gates Foundation står för alla kostnader. Bill & Melinda Gates Foundation grundades av it-miljardären Bill Gates och satsar framförallt på sjukvårds- och utbildningsprojekt i tredje världen.

Läs mer: www.libraryinnovators.com

Nätverk

Trots stora skillnader och olika förutsättningar mellan de deltagande biblioteken i nätverket, finns det mycket gemensamt som både fascinerar och utmanar, tycker David.

– Vi pratar väldigt mycket om vardagliga saker och ibland känner jag att jag har mer gemensamt med de 17 personerna i nätverket, än med mina kollegor här, skrattar han. Det är roligt att det finns tillåtelse att ta upp den typen av frågor i ett sådant här forum och genom att mötas och diskutera liknande problem kan man lättare se lösningar, fortsätter han och berättar hur han tidigare nog underskattat internationellt arbete och dess potential i utvecklingen av de enskilda biblioteken. Nätverket ger honom massor av inspiration och nya perspektiv.

– Det är inte minst nyttigt att bli påmind om den delen av världen där demokrati inte tas för givet. Och jag tror att tack vare att vi har så olika förutsättningar tar diskussionerna ofta höjd och vi fastnar inte i att allt för snabbt försöka lösa konkreta problem på detaljnivå.

– Mångfalden och våra verksamheters olika förutsättningar ger extra och häftiga dimensioner till vad bibliotek är och kan vara.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet