Nya Internationella biblioteket

STOCKHOLM Internationella biblioteket får i höst en ny flerspråkig webbplats. Samtidigt diskuterar biblioteket sin framtida roll när det gäller medieförsörjning av mångspråkiga medier.

Internationella biblioteket, IB, i Stockholm hanterar bland annat lån och depositioner som rör mångspråkig litteratur och är ett nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek. I bibliotekets nya uppdrag från Kungliga biblioteket framgår att IB till viss del bör ändra riktning.

– Vi tolkar vårt uppdrag som att vi mer ska rikta in vår verksamhet åt konsultativt- och utvecklingsarbete, säger Junko Söderman, utvecklingsledare på IB:s lånecentral. När det gäller kompletterande litteraturförsörjning kommer vi huvudsakligen att hjälpa till med udda eller mindre språk, eller de språk som är svåra att få tag på i Sverige. Förslaget innebär att varje bibliotek ska ansvara för de stora etablerade språken som går att köpa i Sverige och att IB kompletterar med i första hand smalare ämnesbeställningar och enstaka titlar, förtydligar hon.

Junko Söderman är noga med att poängtera att inga förändringar är beslutade och att deras förslag nyligen presenterades på en konferens för medie- och inköpsansvariga på läns- och regionbiblioteken.

– Förslaget togs emot positivt och vi hoppas nu att frågan diskuteras och förankras på biblioteken, säger Junko Söderman. Vi hoppas få återkopplingar från biblioteken under hösten för att kunna presentera en ny medieförsörjningsplan samtidigt som den nya bibliotekslagen börjar gälla den 1 januari 2014.

Elisabeth Risberg

Elisabeth Risberg

Nya Interbib.se

I Biblioteksföreningens monter på Bokmässan förra veckan presenterade IB sin nya flerspråkiga webbplats som kommer att lanseras senare i höst.

– Vi har prioriterat enkla navigeringar och enklare inloggning, berättar Elisabeth Risberg, sidansvarig för Interbib.se. Prioriterat är också en integrerad katalog som rymmer hela IB:s bokbestånd med poster där det är möjligt att inlemma också originalskrift.

All information på den nya webbplatsen är öppen för alla och bland nyheterna finns bland annat en egen rubrik för barnboksveckan och en kokbok som representerar alla världsdelar.

– Här kommer också att finnas ett artikelarkiv med bland annat författarintervjuer och inköpsförslag med tips och länkar på inköpsställen, säger Elisabeth Risberg.

 

FAKTA

En presentation av förslaget på IB:s framtida roll när det gäller medieförsörjning av mångspråkiga medier finns på www.interbib.se.

Som etablerade medier räknas arabiska, persiska, polska, ryska, serbokroatiska, somaliska, spanska, turkiska och thai.

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet