Biblioteksting med fokus

ESKILSTUNA Den 12 september i år arrangerades för andra gången ett biblioteksting i Eskilstuna, Biblioteksting 2013. Tinget riktar sig till politiker, beslutsfattare och bibliotekschefer som har möjlighet och makt att forma bibliotekens framtid i Sörmland, Västmanland och Örebro län.

– För oss är det här en chans att få politiker och beslutsfattare att en hel dag fokusera på biblioteksfrågor som bibliotekens roll i samhället och deras verksamhet och innehåll, säger Anneli Reinhammar, länsbibliotekarie Länsbibliotek Sörmland.

– Det fanns redan ett kulturting för de här tre länen, berättar Ulf Hölke, bibliotekskonsulent Länsbibliotek Västmanland. Men eftersom biblioteken är en stor del av en kommuns budget tyckte vi att ett eget biblioteksting vore bra.

– Det har varit uppskattade dagar, tillägger Peter Alsbjer, länsbibliotekarie Länsbiblioteket i Örebro län. Så nu har vi bestämt att vi ska ha ett Biblioteksting 2014 också. En eller två gånger är ingen, men tre gånger är en tradition. En tradition som ligger i Mellansverige. Det är här Bibliotekstinget är.

Samarbete

Det första bibliotekstinget arrangerade de tre länen inom ramen för det gemensamma projektet KompoBib2020. Ett EFS-projekt som under två år på olika sätt drev fortbildningsinsatser för bibliotekspersonal i Sörmland, Västmanland och Örebro län.

– Bland annat framgick det under tiden att många bibliotekschefer tyckte det var viktigt med en arena där politiker fick veta vad som händer inom bibliotekssfären i Sverige, säger Peter Alsbjer.

– Projektets styrgrupp krävde också att biblioteksfrågorna skulle förankras hos politiker och beslutsfattare, och det var så tanken på ett biblioteksting föddes, berättar Anneli Reinhammar.

Biblioteksting 2012 blev uppskattat och många politiker uttryckte i sin utvärdering att de bland annat fått med sig argument för att kunna hävda biblioteksfrågan i sin kommun, och att tinget var ett bra tillfälle att träffa kollegor och politiker från grannkommunerna.

Politikernas uppskattning och det faktum att projektet KompoBib2020 hjälpte till att fördjupa ett redan tidigare nära samarbete mellan de tre länen, satte igång processer och tankegångar där bland annat en fortsättning med fler biblioteksting ingick.

– Och andra bibliotekstinget, Biblioteksting 2013, blev lika uppskattat som det första och det kom ungefär lika många båda gångerna, berättar Anneli Reinhammar. Och de som kom var både kulturchefer och kommunpolitiker som är intresserade av biblioteksutvecklingsfrågor. Sedan är det upp till oss att älska de som kommer och inte fundera så hemskt mycket över de kommuner som inte kommer.

Stöd

Alla tre är överens om att bibliotekstinget är ett utmärkt sätt att sätta fokus på samhällsbygge och biblioteksverksamhet. De är också överens om att den nya bibliotekslagen med skarpare formuleringar kan fungera bra som utgångspunkt när man ska prata med politiker.

– Den nya lagen ger mer kött på benen med en portalparagraf där det står om demokratibygget på ett helt annat sätt vilket gör att det finns något att ta stöd i när man pratar med politiker om biblioteksverksamhet och om varför biblioteken finns, säger Anneli Reinhammar och får medhåll av Ulf Hölke som tycker att resursfördelningen i kommunerna måste diskuteras mer och att biblioteken måste sättas i sitt sammanhang.

– Både nya lagen och litteraturutredningen är bra utgångsmaterial, fyller Peter Alsbjer i. Men också regionala styrdokument som kulturplaner och biblioteksplaner är bra att utgå från för att relatera till den kommunala nivån. De regionala planerna är också viktiga som stöd när de kommunala biblioteksplanerna ska revideras eller skrivas.

– Det som händer när man jobbar med biblioteksplaner är ju att man för en dialog med politiken som gör det förståeligt för dem varför det ska finnas en biblioteksplan. För förutom att det ju faktiskt står i lagen, kan dialogen få politiken att se biblioteksplanen som en slags kvalitetssäkring som ger stadga och tanke åt en verksamhet, menar Anneli Reinhammar.

– Så ju bättre historia vi kan berätta om vår verksamhet inför kulturchefer och politiker, desto större chans är det att de ser att det här är en jätteviktig verksamhet i samhällsbygget.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet