Stärkande chefsresa

STOCKHOLM Under 2013 har Kultur i Väst haft lite extra fokus på Västra Götalandsregionens bibliotekschefer. Ett led i detta var en tvådagars resa till Stockholm med studiebesök på Signalfabriken i Sundbyberg, Retrobiblioteket i Huddinge och TioTretton i Stockholm.

Det blev många glada återseenden när de trettio bibliotekscheferna möttes i hotellfoajén vid lunchtid den 19 november. Många känner varandra sedan tidigare, några är nya, men alla är förväntansfulla inför dagarna i Stockholm. Studieresor är ett av Kultur i Västs arbetssätt för att erbjuda omvärldsanalys till en grupp eller nätverk med samma intresse.

– Nätverksmöten och sådana här studieresor som vi arrangerar kan ge en möjlighet för våra bibliotekschefer i Västra Götaland att stärka banden ytterligare med varandra, säger Bengt Källgren, enhetschef Kultur i Väst och Länsbibliotekarie Västra Götalandsregionen. Och det är jätteroligt att så många deltar på den här resan.

Bild från Tiotretton i Stockholms kulturhus

Aktivt häng På barnbiblioteket TioTretton i Stockholm går det att laga mat, göra musik, pyssla, spela teater, läsa en bok. Eller bara vara.

Inspiration

Efter incheckning och gemensam lunch på hotellet, inleddes två intensiva dagar med ett studiebesök på biblioteket på Signalfabriken i Sundbyberg. Ett nytt, modernt bibliotek inhyst i gamla verkstadslokaler. Ett studiebesök som gav anledning till många reflektioner över lokaliteter och, inte minst, över verksamhet eftersom Sveriges första HBT-certifierade bibliotek tillhör biblioteken i Sundbyberg, en certifiering som genomsyrar bibliotekens verksamhet på många sätt.

Retrobiblioteket i Huddinge är också det första i Sverige i sitt slag. Här handlar det om att väcka liv i en del av ett öppet magasin där en scenograf inrett tidstypiska rum med tidstypisk rekvisita, tidningar och böcker från 40-, 50-, 60- och 70-talen. Alla förvånades över tidens gång, bläddrade i böcker och kände på kläder och diskuterade det om detta skulle vara möjligt att genomföra hemma på det egna biblioteket.

– Alla studiebesöken har varit intressanta, säger Bengt Källgren. Men verksamheten på TioTretton sticker ut menar han och berättar om barnbiblioteket på Kulturhuset i Stockholm där vuxna inte är välkomna och där verksamheten är så mycket mer än litteratur och där ingen i personalen är utbildad bibliotekarie.

– Det var vårt sista studiebesök och jag tror det satte igång funderingar och jag tror att diskussionerna kommer att fortsätta i nätverket och hemma på biblioteken.

Kultur i Väst och cheferna

Trettio nöjda bibliotekschefer avslutade sin resa till Stockholm med en konferensdag på Kungliga Bibliotekets, KB:s årliga chefsdag.

– Det är viktigt att bibliotekscheferna i Västra Götalandsregionen går på konferenser där chefer från hela Sverige möts, säger Bengt Källgren. Därför tyckte vi det var en bra idé att arrangera den här studieresan i samband med chefsdagen, och därför subventionerar vi också anmälningsavgiften dit.

Den enda egentliga missen i planeringen av resan var, enligt Bent Källgren, att det inte fanns tid inlagd till möte med nätverket.

– Det finns ett behov av att mötas och att prata och det borde vi ha tänkt på, säger han och fortsätter självkritiskt erkänna att Kultur i Väst borde ha mer och bättre kommunikation med bibliotekscheferna i Västra Götalandsregionen.

– Kanske blir arbetet med biblioteksplanerna under 2014 en anledning att göra vår roll tydligare, säger han och fortsätter på samma självkritiska linje och erkänner en brist hos Kultur i Väst när det gäller att förmedla nationell information till kommunerna.

–Vi måste bli bättre på det konstaterar han. Men, tillägger han, det finns ett nyhetsbrev där vi informerar och håll utkik där, för det finns önskemål om fler studieresor. Och nästa gång hoppas jag det blir en utlandsresa.

 

Fem bibliotekschefer på resa

1 – Ingår du i något chefsnätverk?
2 – Vad betyder det för dig att ingå i ett nätverk?
3 – Vad betyder en sådan här resa för dig?

Bild på Eva Bünger

Eva Bünger, bibliotekschef Ale: 1 – Jag är med i flera nätverk. Dels i Bibliotek i Väst där vi träffas regelbundet, och så är jag med i GR-gruppen, Göteborgsregionen, och så förstås i det här regionala nätverket. 2 – Det är oerhört värdefullt. Framförallt i det lilla nätverket, Bibliotek i Väst, där vi kan söka stöd hos varandra både vad gäller organisation och personalfrågor. 3 – Man kommer ut i världen och tittar på, och pratar om, bibliotek på ett annat sätt. Vilket förstås påverkar min roll som utvecklare av mitt eget bibliotek. Foto: Helén Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på Annelie_Johansson

Annelie Johansson, bibliotekschef Kungälv: 1 – Jag är ganska ny, men jag är med i GR-gruppens nätverk, och så det här regionala. 2 – Det betyder jättemycket att få ett sammanhang, att byta erfarenheter och stöd att utveckla sin verksamhet. Ett nätverk är ju ett forum där det är möjligt att utbyta tankar och träffa andra. 3 – En chefs roll för utveckling av sitt bibliotek är jätteviktig och en sådan här resa kan bidra med nya tankar och inspiration. Foto: Helén Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på Barbro Ahlberg

Barbro Ahlberg, bibliotekschef Lerum: 1 – Jag är med i GR-gruppen, och så har vi ett informellt nätverk Lerum, Partille och Alingsås: 2 – Jättemycket, eftersom jag är helt ensam i min yrkesroll i kommunen. Jag kan sakna att vi inte träffas oftare i det här regionala nätverket. 3 – Jättemycket. Att få nya infallsvinklar, nya intryck och att jag ser hur andra gör och hur andra resonerar. Sedan är det viktigt att förvalta intrycken och ta med sig sina erfarenheter hem till sina lokala förutsättningar. Foto: Helén Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på Lena Engberg

Lena Engberg, kultur- och bibliotekschef Vårgårda: 1 – Jag är ju både kulturchef och bibliotekschef, men jag är i alla fall med i ett nätverk i Sjuhärad och ett i Boråsregionen. 2 – Jag är helt övertygad om att det är väldigt bra för mig. Att jag får veta vad som händer, vad de gör i andra kommuner och att det kan skapa samarbete. 3 – Förutom att det är väldigt roligt så är det viktigt att se hur andra jobbar och att vi träffas och har tid att prata. Foto: Helén Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på Ove_Jansson

Ove Jansson, bibliotekschef Tidaholm: 1 – Egentligen inte, men vi har våra träffar i Skaraborg. Det är inget formellt nätverk, men vi träffas en till två gånger per termin. 2 – Det är väldigt värdefullt för det är lättare när man känner varandra att ta kontakt och ställa frågor och bolla idéer. 3 – Jag träffar andra och hör hur andra tänker och får inspiration till att genomföra något med lokal prägel på mitt eget bibliotek. Foto: Helén Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet