PISAskräck och läslust i den digitala vardagen

Sitter på tåget på väg från ett Stockholm med snö och rimfrost i träden. De regionala biblioteksverksamheterna och Kulturrådet har träffats. Resultatet från senaste PISArapporten om ungdomars läsförståelse har verkligen fått fart på myndigheter och verksamheter på alla nivåer. En bra infrastruktur och samarbete lokalt, regionalt och nationellt skulle få större effekt i läslustarbetet. Kulturrådet har fått uppdraget att initiera, samordna och följa upp insatser på den nationella nivån. Vi från regionerna fick frågan vilka nationella insatser som behövs för att stärka läslustarbetet på de lokala biblioteken.

En av frågorna som diskuterades var naturligtvis nationella digitala lösningar för barn. Barn – it – och webb har varit en följetång i flera år. Det finns enskilda regionala satsningar som kan fortsätta att utvecklas och användas av alla bibliotek, både folkbibliotek och skolbibliotek. Några exempel är Barnens bibliotek i Västra Götaland, Polarbibblo i Norrbotten och Squoosh i Östergötland, en skrivarwebb för ungdomar. Men de behöver anpassas så att de går att integrera med de lokala bibliotekens webbar. Man ska inte behöva skickas iväg hit och dit från det egna biblioteket. Det stökar till det för användarna. Behövs det en särskild katalog för barn? Det kanske det inte gör, men det behövs en katalog med bra metadata för barn och unga, så att man kan jobba med läslust via webben eller via appar. För att skapa bra digitala tjänster måste det finnas bra metadata i botten. Eller i databrunnen, som dom säger på Kungliga biblioteket. Vi sneglar lite avundsjukt på norska www.ubok.no som är ett bra exempel på en nationell tjänst för unga som dessutom lyckas med att inte se så barnslig ut.

Bibliotekstjänster ska finnas tillgängligt för alla. Legimus fungerar bra för alla med lässvårigheter, jag tänker att kanske Myndigheten för tillgängliga medier kunde få ansvar också för det digitala biblioteket för de 75 procent pojkar och 85 procent flickor som är duktiga läsare. De har en bra strategi som går ut på att alla medier ska vara tillgängliga redan när de produceras.

Förra veckan hade jag nöjet att besöka några skolor i Linköping tillsammans med Lyn Hay, skolbiblioteksforskare från Australien. På Hjulsbroskolan fick vi vara med när sjuåringar i årskurs ett arbetade med ipads och forskade på temat fiskar. I det temat fick de läsa en enkel text, skriva med egna ord, hämta bild från nätet, lära sig om upphovsrätt och jämföra med ytterligare en text för att textgranska. De arbetade två och två och samarbetade, precis som läraren och bibliotekarien som arbetade tillsammans. I årskurs fem samarbetade lärare och bibliotekarie när eleverna gjorde egna tankekartor och uppslagsverk om medeltiden på sina datorer. Här finns en uppsjö av bra nationella digitala bibliotekstjänster för barn och unga som någon kan få uppfinna. Och tänk att läslust handlar både om skönlitteratur och om facklitteratur.

Bild på Kerstin Olsson, länsbibliotekarie Östergötland

Kerstin Olsson, länsbibliotekarie i Östergötland

Det behövs naturligtvis fler insatser för att råda bot på PISAskräcken, ökad medvetenhet och kunskap om metoder för att jobba med läslust och språkutveckling. Biblioteken spelar en oerhört viktig roll i det här sammanhanget, inte i konkurrens med det digitala, utan tillsammans med det digitala samhället.

Mitt tåg rullar in på stationen och jag kliver av. Här i Östergötland finns ingen snö och ingen rimfrost kvar, här lyser istället Tussilago och Vintergäck.

 

Text: Kerstin Olsson, länsbibliotekarie i Östergötland

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet