Digital satsning i Danmark

KÖPENHAMN Statsbiblioteket i Danmark tror på en digital framtid och fortsätter att utveckla sina digitala tjänster Bibzoom och Lektier Online. Samtidigt pågår förhandlingar mellan bibliotek och bokförlag om utlån av e-böcker på biblioteken.

Fakta

Lektier Online är ett utvecklingsprojekt där Statsbiblioteket är projektledare. Projektet har varit i gång sedan 2009.

Lektier Online ger läxhjälp i realtid med hjälp av chat, webkamera, fildelning eller digital whiteboard. Eleven kan vara anonym.

År 2012 vann Lektier Online Danmarks stora digitaliseringspris och 2013 ett andrapris av organisationen CSR för sitt arbete med socialt och samhälleligt ansvar för digital läxhjälp för barn i utsatta områden.

Bibzoom är utvecklat av Statsbiblioteket och förmedlas via folkbiblioteken.

73 av Danmarks 98 kommuner, samt Grönland, har köpt tillträde och betalar per kommuninvånare och år.

Kommunen betalar för material varje gång det laddas ner eller strömmas av en låntagare.

Läs artikeln om Lektier Online och Bibzoom i Framsidan 5 2011. numret hittar du här

Det har gått tre år sedan Framsidan skrev om Bibzoom och den digitala läxhjälpen Lektier Online. På dessa tre år har Bibzoom fått en app, en ny utvecklad webbsida och två mobila radiotjänster, Bibzoom Radio. Lektier Online sprider sig i Danmark som ett franchisekoncept och innefattar numera också gymnasieskolorna.

Under dessa tre år har också e-boken fått sitt genombrott i Danmark och en anledning tros vara bibliotekens tjänst för utlån av e-böcker; ereolen. Men de stora förlagen har lämnat ereolen och förhandlingar pågår. (se artikel på sidan 26)

Nordiskt samarbete

Redan för tre år sedan pågick samtal mellan de nordiska länderna om ett samarbete kring Bibzoom World och Lektier Online. Den gången var intresset svalt, men med hjälp av Nordiska Rådet hoppas Flemming Munch, chef för Nationella gemensamma tjänster på Statsbiblioteket i Danmark, nu få till ett samarbetsprojekt mellan Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island.

– Vi gör ju allihop samma sak och det är ju dumt att uppfinna hjulet två, eller flera, gånger, säger han och berättar att Nordiska Rådet bett Statsbiblioteket göra ett utkast till ett sådant samarbetsprojekt.

– Det blåser nya vindar och både Nasjonalbiblioteket i Norge och Kungliga Biblioteket i Sverige har fått nya uppdrag så jag hoppas att projektpengar ska skapa nya möjligheter till samarbete kring dessa digitala tjänster.

Digital läxhjälp

Det är framförallt den digitala läxhjälpen Lektier Online som har utmärkt sig under åren och när projektet den 25 februari fyllde fyra år kunde man konstatera att verksamheten vuxit från 20 frivilliga läxhjälpare till i dag över 450.

– Vi ska försöka komma upp till 2 000, säger Flemming Munch och berättar att det nu finns fyra så kallade callcenter där läxhjälparna sitter. Callcenter finns framförallt i universitetsstäderna där de bemannas av frivilliga studenter, men numera finns det också frivilliga från det danska it-företaget KMD.

– På sikt tror jag att vi kommer att ha fler frivilliga som sitter utanför universiteten, säger Flemming Munch vidare och betonar att alla läxhjälpare på Lektier Online är rekryterade och godkända av Statsbiblioteket. Alla måste genomgå en utbildning och med tiden har det utvecklats ett mentorssystem och team som arrangerar kompetensutbildningar och erfarenhetsutbyte.

Digital värld Flemming Munch menar att den digitala världen har blivit mer synlig och vi måste acceptera att det finns kommersiella aktörer. FOTO: Helén Andersson

Läxhjälp på skoltid

Lektier Online har utvecklats till ett franchisekoncept där en kommun åtar sig att följa konceptprofilen med att utbilda sina frivilliga läxhjälpare och bidra till gemenskapen. Statsbiblioteket å sin sida bidrar bland annat med it-system, frivilligkoncept, callcenterkoncept, undervisningsmanual och marknadsföring. Ytterligare 90 kommuner får möjlighet att delta nästa år, men redan den 5 mars i år sjösatte den första kommunen sin läxhjälp enligt detta franchisekoncept, och dessutom erbjuder de läxhjälpen på skoltid.

– Läxhjälp på skoltid är ett resultat av den omfattande skolreform och lärarkonflikt som Danmark hade 2013, berättar Flemming Munch. Och Frederiksberg Kommun är den första kommunen i Danmark som erbjuder kommunens cirka 3 000 elever i årskurs fem till tio gratis läxhjälp online redan från klockan två på eftermiddagen.

Lektier Onlines primära målgrupp är barn och unga i de danska årskurserna sex till tio och framförallt barn boende i utsatta bostadsområden. I januari 2013 startade ett pilotprojekt med digital läxhjälp även för gymnasieelever på nio skolor. Gymnasieskolorna i Danmark är självständiga institutioner och redan innan projekttiden går ut i juni 2014, har de involverade gymnasieskolorna entusiastiskt köpt in tjänsten. Och så sent som den 18 mars i år mottog Statsbiblioteket fyra och en halv miljoner danska kronor från den allmänna fonden A.P. Möller, för att utöka satsningen till gymnasieskolor de kommande tre åren.

– Lektier Online är riktigt populärt, ler Flemming Munch.

Allt finns på Bibzoom

Kortfattat kan man beskriva Bibzoom som en offentlig bibliotekstjänst med utlån av digitala medier. Här finns musik, e-böcker, film, reklamfilm, ljudreklam och artiklar och dessutom finns det mesta på sex olika språk.

– Vi har inte fått fler språk, men vi har fått många fler titlar och fler aktiva att skriva recensioner och artiklar, säger Flemming Munch.

I början av 2014 lanserades Bibzooms nya webbsida med möjlighet att både ladda ner och lyssna strömmande, och allt finns förstås också i en app.

– I Bibzoomappen laddar du ner en gång sedan har du det för alltid i ditt eget arkiv, berättar Flemming Munch och visar hur han söker på David Bowie och med enkla klick snabbt hittar enstaka låtar, utgivna musik-cd och dvd:s, inspelade konserter, reklamfilmer Bowie medverkat i, artiklar från tidningar och material från radio och tv och förstås artiklar skrivna av Bibzooms egen redaktion.

– Du hittar allt på samma ställe, även om det ligger på olika plattformar, säger Flemming Munch. Och hade det funnits en e-bok om David Bowie hade du hittat den också.

Hitlista

Det har förekommit en del kritik mot Bibzoom som att de inte har tillgång till den senaste musiken och det är många som har ifrågasatt behovet när musiktjänster som till exempel Spotify finns. Flemming Munch ställer sig frågande till kritiken och säger att det handlar om en helhet och om ett mervärde och allt visst finns på Bibzoom, även ny musik. Men att de inte prioriterar den musiken.

– Vår strategi är ju ”så mycket mer än en jukebox” och vi lägger ner mycket tid på förmedling och en nyhetsguide med artiklar, bilder och musik. Vi kallar det för en ljudguide och tjänsten används riktigt mycket.

Fokus på Bibzoom är dansk musik som vanligtvis inte hamnar på de stora hitlistorna. Klassisk musik, jazz och nya, oetablerade artister.

– Bibzoom har en egen hitlista, säger Flemming Munch. Där finns till exempel Hanne Boels nya cd, Elvis och många av Danmarks nya band. Dem hittar du inte på hitlistorna på Spotify, så vår hitlista är annorlunda, konstaterar han stolt.

För den bekväma lyssnaren finns det dessutom färdiga spellistor inom olika musikgenrer, men det är också många bibliotekarier som ägnar sig åt att sätta ihop egna spellistor. De är mycket populära, ler Flemming Munch och tillägger att det är självklart att Bibzoom ska finnas på biblioteken och i kommunerna som en gratis tjänst.

– För Spotify kostar, och är det gratis får du en massa reklam på köpet och dessutom får du ingen bred förmedling, ingen som berättar historien om ABBA eller om David Bowie eller om de små oetablerade artisterna. Bibzoom ger en helt annan helhet. Och för framtiden finns det planer på nya verksamheter som till exempel integrering med tv-och radioinnehåll.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet