Efter Digidel

STOCKHOLM Kampanjen Digidel drevs under tre år av ett nätverk av hundratals aktörer över hela landet. När kampanjen avslutades år 2013 hade ytterligare en halv miljon människor börjat använda internet.

– Digidel har verkligen blivit ett begrepp, säger Ann Wiklund som var nationell samordnare för bibliotekens arbete under kampanjen. Jag har hört begreppet användas som ”nu är vi en digidelkommun” eller ”nu har vi blivit digidela”, och det är ju skoj för Digidel betyder ju digital delaktighet.

Bild på Ann Wiklund

Tillsammans Ann Wiklund menar att det mest grundläggande är att vi tillsammans tänker samhällsbygge och att det är individen som är i fokus. – Vi har faktiskt ett problem som måste lösas. FOTO: Helén Andersson

Inget som går över

Det hela började egentligen med att bibliotek runt om i landet började uppmärksamma att allt fler besökare ställde frågor om att använda internet och datorer. Folkbildningen hade just avslutat ett nationellt uppdrag om att minska den digitala klyftan, men uppenbarligen behövdes det fler insatser. I Östergötland hade studieförbund och bibliotek fått igång ett samarbete som skulle kunna spridas till flera län, så Läns- och regionbiblioteken kontaktade Ann Wiklund som fick i uppdrag att formulera den ansökan till Kulturrådet som sedan blev det nationella projektet IKT-lyftet.

– Biblioteken menade att det här inte var något som skulle gå över och att det behövdes en nationell, folkbildande insats, berättar Ann Wiklund.

För att långsiktigt kunna öka användningen av internet, e-tjänster och digital information, ville IKT-lyftet också utveckla samverkan, resurser och metoder mellan folkbibliotek och folkbildningen nationellt, och under åren 2009 och 2010 arbetade Ann Wiklund med att samla ett antal organisationer för att bygga ett nationellt nätverk och för att diskutera problematiken. Ganska snart stod det klart att nätverket behövde ett gemensamt mål, att det målet måste gå att mäta och att de måste ha en gemensam skrivelse som talade om vad de ville.

– Det var då vi enades om att vi den 31 december 2013 ville ha minskat antalet som inte använder internet med 500 000. Och eftersom ett av målen med IKT-projektets arbete var att skapa en nationell kampanj, kunde vi vid en högtidlig ceremoni i december 2010 underteckna ett gemensamt upprop. Det var 16 organisationer som skrev under och alla underskrifter finns bevarade. Digidelkampanjen inleddes sedan under våren 2011.

Unikt samarbete

Redan från början var det tydligt att Digidel var en folkbildande kampanj, och myndigheter tillsammans med biblioteken och folkbildning var självklara aktörer.

– Det som varit mest fantastiskt i kampanjen nationellt är viljan till samarbete över myndighetsgränserna, säger Anne Wiklund. Det har inte bara varit enkelt, säger hon med eftertryck, vi är olika organisationer med olika uppdrag och olika resurser, men nätverket har lyckats landa i frågan om digital delaktighet och hittat sätt att jobba tillsammans.

Nu är Digidelkampanjen slut, men samarbetet fortsätter och i februari bildades ett nationellt nätverk som ska ta vid där kampanjen slutade. Nätverket arbetar med en vision och undersöker förutsättningarna att ersätta Digidels arkiverade webb med en blogg som ska uppdateras kontinuerligt.

– En organisation med rullande ordförande- och sekreterarskap är under bildande, avslöjar Christer Bergqvist på Regionbiblioteket i Kalmar. Och vi kommer att driva den europeiska årliga Get Online Week i slutet av mars och vi söker nu medel för detta hos Näringsdepartementet.

Ann Wiklund är glad för det fortsatta arbetet och själv fortsätter hon med arbetet med projektet e-serviceverkstäder som också kan ses som en fortsättning av arbetet med digital delaktighet.

– Jag tror på den nationella dialogen mellan olika myndigheter och organisationer där biblioteket är navet. Så det gäller att vi enas kring mål, visioner och kanske till och med gemensamma uppdrag. På så sätt kan vi få en vidgad bild av vad biblioteken och övriga samhället kan göra i samverkan. För, som sagt, tekniken utvecklas och det här är inget som går över.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet