Axplock från Bokmässan

GÖTEBORG Bokmässan 2014 är som vanligt full av monterprogram, seminarier, bokförsäljning och mingel. Mässans första dag tillägnas professionen och många program hade denna första dag fokus på läsning.

Först ut på morgonen var releasen av årets upplaga av Barnbokskatalogen och publiken framför Ung scen stampade av otålighet att få ta del av alla exemplar som ligger i stora travar på golvet.

– Vi är ett helt team bakom katalogen och alla barn ska kunna hitta något som passar dem, sade Katarina Dorbell, konsulent Kultur i Väst som tillsammans med Lena Jonsson från Borås stadsbibliotek presenterade 2014 års katalog innan de lät publiken ta sina exemplar.

Kampanjstart

Tre unga pojkar kastar sig orädda ut från scenen och slår volter i luften innan de landar i en kullerbytta på golvet. Kampanjstarten med parkouruppvisningen ska illustrera Kulturrådets nya satsning Paus – du och en bok som är en satsning där den nyanställda läscochen Johan Unenge ska få fler idrottande unga att läsa böcker på fritiden.

– Jag kommer inte att hitta på nya projekt, förklarar han om sin nya roll som läscoach. Mitt uppdrag är att förmedla till idrottsrörelsen att biblioteken finns och förhoppningsvis förmedla kontakt dem emellan.

Framtidens bibliotek

Ett av dagens alla monterprogram handlade om bilden av folkbiblioteken. Hanna Carlsson är fil dr i biblioteks- och informationsvetenskap och verksam som forskare vid Lunds universitet. 2013 kom hennes avhandling Den nya stadens bibliotek, där hon undersökt folkbibliotekets förändring och framtid med utgångspunkt i Malmö Stadsbiblioteks strategi The Darling Library.

– Malmö stadsbibliotek ville ha en profil som gick i linje med Malmös utvecklingsstrategi och i och med det tog biblioteket också ett steg fram, säger Hanna Carlsson och påminner oss alla om att det inte bara var en enkel förvandling som skedde där framförallt utgallringen av böcker väckte många protester.

– Mitt råd till andra bibliotek är att inte vara rädda för förändringar men att skynda långsamt och förankra och låt det växa fram.

Läs för tusan och lägg undan mobilen

Två av dagens seminarier som fick fyllda bänkrader hade läsningen i fokus. Båda seminarierna var paneldebatter och båda rörde sig mellan lusten till läsning och bristen av läsförståelse.

Berättarministeriet är en ideell stiftelse som verkar i områden med hög arbetslöshet och finns i dag på tre platser i Stockholmsområdet. På eftermiddagens seminarium fick publiken ta del av hur det kan gå till när de jobbar med barngrupper. Under trygg ledning av berättarministeriets Melis Yorulmaz och med hjälp av författarna Martin Widmark och Johan Unenge skapade publiken tillsammans inledningen till en berättelse med en huvudkaraktär med en kompis som placeras i en miljö där det uppstår ett problem. Det blev många skratta när berättelsen om brandmanstjejen med sin kompis draken Gertrud tillsammans befann sig i en glassbar där Gertrud var liiite för stor växte fram.

– Så här kan det gå till innan vi låter barnen fortsätta skriva på berättelsen individuellt, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig. Dilsa Demirbag-Sten menar att hon tydligt ser att klasskillnaderna ökar och att de låga bildningsidealen inte bara handlar om nyanlända.

– Skolan är utformad efter att käcka föräldrar ska hjälpa sina barn, men de barn som inte har det kan falla hårt.

Panelen avslutade seminariet med några personliga tips på hur barnen ska få lust till läsning där Johan Unenges råd var att inte sluta läsa högt för banen förrän de slänger ut dig, där Martin Widmark tyckte att skolan ska skaffa ett digitalt dagis där mobilerna lämnas in på morgonen, och Dilsa Demirbag-Sten menade att berättelsen är hemligheten.

– Skaffa en ljugarbänk, berätta tillsammans med barnen och läs högt för dem.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet