Män med makt på bokmässan

GÖTEBORG På ett av fredagens mest välbesökta seminarium samtalade tre män med olika maktpositioner om varför män med makt inte läser. Ett trevligt, litterärt samtal som tyvärr flamsade bort lite av grundproblematiken.

”I Paris drar affärsmännen lott för att slippa äta lunch med svenskar. Ingen vill äta lunch med svenska affärsmän eftersom de bara kan prata pengar, eller möjligen golf. Ingen har läst romaner, ingen har sett någon konst och ingen har någon religion.” Citatet kommer från en fransk affärsman som beklagat sig över sina svenska kollegor och citatet blev offentligt när kulturjournalisten Jan Gradvall höll ett seminarium om vikten av bildning för Utbildningsradion för några år sedan.

På dagens seminarium fick citatet, tillsammans med det faktum att Fredrik Reinfeldt häromåret avslöjade att han läst tre Camilla Läckbergdeckare över en sommar, vara utgångspunkt för samtalet som skulle ge svar på frågan varför män med makt inte läser skönlitteratur. Marie Lundström, programledare på Sveriges Radio, ledde samtalet där hon, trots stor vana och säker hand, hade svårt att hålla ordning på de tre männen när de ofta och gärna gled iväg till Ovidius Metamorfoser, Rousseau, Voltaire och till litteratur på historiens slagfält.

De tre männen

Från vänster: Stefan Eklund, Marie Lundström, Horace Engdahl och Sven Hagströmer

Från vänster: Stefan Eklund, Marie Lundström, Horace Engdahl och Sven Hagströmer

Finansmannen Sven Hagströmer tryckte på att direktörernas primära uppgift faktiskt är att sköta ett företag och att göra aktieägarna nöjda och att göra vinst.

– Men jag tror att direktörerna har fel, säger han och sätter ett finger i luften. Skönlitteratur kan vara den bruksanvisning en företagsledare behöver. En bruksanvisning som lär dem att det är skillnad på människor och maskiner och att de faktiskt jobbar med människor.

 

Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning, hänvisade till forskning som visar att vi blir mindre rustade med empati och får svårare att uttrycka oss om vi inte läser skönlitteratur. Han tryckte också på den krock den blir mellan en man som har empati och det rationella samhälle vi lever i där ekonomi och rationalitet belönas.

– Kanske är läsning en spegel av det samhälle vi lever i, funderar han och konstaterar att läsande förebilder saknas och läser inte pappa eller statsministern, då läser inte sönerna heller.

Författaren och akademiledamoten Horace Engdahl menade att det är svårt att bevisa att man blir en bättre människa av att läsa skönlitteratur, men att man får en bättre självkännedom och, säger han och vänder sig till Sven Hagströmer, män tror att de är rationella och tror att alla problem är tekniska och skulle kanske må bra av lite känslor.

– Det finns en kulturklyfta där bilden av makthavare ofta är en förvrängd verklighet där makthavarna inte känner igen sig. Kanske är det en förklaring till varför de inte läser. Men vi måste komma ihåg att skönlitteratur inte löser alla världens problem och att läsning automatiskt inte gör oss till mer goda människor. Däremot gör den oss till mindre tråkiga, och kanske är just tråkighet en del av männens auktoritet, avslutar han och får publiken att skratta gott.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet