Regeringen satsar på bibliotek

STOCKHOLM Nya satsningar på biblioteken är att vänta av den nya regeringen. I går gick kulturminister Alice Bah Kuhnke ut med att regeringen ska skapa större möjligheter att låna e-böcker och ta fram en nationell demokratiplan för folkbiblioteken.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke uppgav igår till Svenska Dagbladet att regeringen ska satsa på bibliotek för att ge mer tyngd åt den nya bibliotekslagen som börjar gälla vid årsskiftet. Det handlar om en satsning på 10 miljoner kronor årligen under de kommande fyra åren.

– Lagen i sig är bra, men den har saknat kraft, säger hon till Svenska Dagbladet.

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg har också kommenterat satsningen.

– Det är oerhört glädjande att regeringen så tydligt aviserar ett bibliotekslyft och vi ser fram emot att tillsammans med övriga aktörer arbeta fram en nationell biblioteksstrategi, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg i ett pressmeddelande.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se