MIK en mänsklig rättighet

GÖTEBORG Igår gick MIK-dagen av stapeln i Göteborg. Det var över 300 personer på plats för att få perspektiv på dagens medie- och informationskunnighet. Framsidan haffade MIK-Akademins Fredrik Holmberg för en kort utläggning kring ett begrepp som har fått allt större betydelse i vår mediala vardag. Han ser det bland annat som en förutsättning för att kunna ta del av de mänskliga rättigheterna.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se