Optimism trots utebliven finansiering

STOCKHOLM I samband med att regeringens budget föll frös det så kallade bibliotekslyftet inne. Nu ligger arbetet på is. Men riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg är ändå optimistisk.

– Alliansen satte inte av några pengar. Men det är ingen kontroversiell fråga. Nu pågår en diskussion på kultur- och utbildningsdepartementen och det råder inga delade meningar om vikten av ett bibliotekslyft, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Hon är noga med att Kungliga biblioteket inte kommer att tjuvstarta arbetet i någon form. Hon understryker att det finns ett värde i att satsningen kommer från regeringen.

– Annars hade vi kunnat göra det själva, men då hade vi fått skära ner på någon annan verksamhet. Vi vill vara konsekventa i att inte sätta igång något arbete utan att regeringen avsätter medel för det, säger Gunilla Herdenberg vidare.

Samtidigt hyser hon gott hopp om att Kungliga biblioteket kommer får utökade anslag för att i ett senare skede inleda arbetet med en nationell biblioteksstrategi.

– Jag ser det här som ett pausår och räknar kallt med att det kommer bli av senast 2016. Det är till och med möjligt att det dyker upp något redan i vårändringsbudgeten. Det finns ett helt annat intresse från båda departementen och det känns väldigt roligt att hela bibliotekssektorn är med, säger Gunilla Herdenberg.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet